Nasze projekty

„Droga do samodzielności- specjalistyczne wsparcie rehabilitacyjno- terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnością” to nowy projekt współfinansowany ze środków PFRON w Niepublicznej Specjalnej Szkole Podstawowej AMI w Zduńskiej Woli prowadzonej przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym AMI. W kwietniu 2023 roku ruszył nowy projekt, który będzie realizowany w placówce Niepublicznej Specjalne Szkoły Podstawowej Ami w Zduńskiej Woli. Projekt […]

Czytaj dalej

„W AMI zmagamy się z barierAMI – rehabilitacja dla dzieci niepełnosprawnych” III okres realizacji projektu w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjnym AMI w Zduńskiej Woli.   Od poniedziałku tj 17.04.2023 roku ruszyliśmy z zajęciami terapeutycznymi i rehabilitacyjnymi na III okres realizacji projektu dla dzieci niepełnosprawnych. Projekt pn „W AMI zmagamy się z barierAMI – rehabilitacja dla […]

Czytaj dalej

„PROGRES – specjalistyczna rehabilitacja dla dzieci niepełnosprawnych” III okres realizacji projektu w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym AMI nr 2 w Sieradzu, prowadzonym przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym AMI w Zduńskiej Woli. Od 11.04.2023 roku rozpoczęły się zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne na III okres realizacji projektu dla dzieci niepełnosprawnych. Projekt „PROGRES – specjalistyczna rehabilitacja dla dzieci niepełnosprawnych” współfinansowany […]

Czytaj dalej

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ami” w Zduńskiej Woli w okresie 01.09.2022 r. – 30.11.2022 r. realizuje zadanie publiczne Akcja edukacyjna –  „Z AMI się ruszamy”  we współpracy z Gminą Zapolice w ramach ochrony i promocji zdrowia poprzez propagowanie zdrowego stylu życia i podnoszenie świadomości zdrowotnej w tym organizacja spotkań, szkoleń dla dzieci i młodzieży i osób […]

Czytaj dalej

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym AMI w okresie 09.08.2022 r. do 23.11.2022 r. będzie realizowała projekt – zadanie publiczne pn.  „Małymi krokami do celu – zajęcia specjalistyczne w PRODROBOCIE i Sali doświadczania świata”. Zadanie współfinansowane jest z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środkom Powiatu Zduńskowolskiego reprezentowanego przez Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego. Grupę docelową stanowią dzieci […]

Czytaj dalej

„W AMI zmagamy się z barierAMI – rehabilitacja dla dzieci niepełnosprawnych” II okres realizacji projektu w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjnym AMI w Zduńskiej Woli. Od poniedziałku tj 19.04.2022 roku ruszyliśmy z zajęciami terapeutycznymi i rehabilitacyjnymi na II okres realizacji projektu dla dzieci niepełnosprawnych. Projekt pn „W AMI zmagamy się z barierAMI – rehabilitacja dla dzieci […]

Czytaj dalej

W Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjnym AMI w Sieradzu od kwietnia 2022 roku rozpoczął się II okres realizacji projektu  „PROGRES- specjalistyczna rehabilitacja na rzecz dzieci niepełnosprawnych”. Od czwartku tj. 07.04.2022 roku ruszyliśmy z zajęciami terapeutycznymi i rehabilitacyjnymi na II okres realizacji projektu dla dzieci niepełnosprawnych. Projekt „PROGRES- specjalistyczna rehabilitacja na rzecz dzieci niepełnosprawnych” II okres współfinansowany […]

Czytaj dalej

Fundacja AMI na początku kwietnia 2022 roku zaprasza rodziców z dziećmi do udziału w Akcji profilaktycznej pn. W AMI zmagamy się ze skoliozami. Bezpłatne konsultacje w zakresie badania wady postawy dziecka oraz skolioz. Rodzicu ! Jeśli Twoje dziecko: krzywo siedzi i garbi się, spędza dużo czasu w pozycji siedzącej (np. przed ekranem), nierównomiernie ściera podeszwę […]

Czytaj dalej

W ramach projektu „W AMI zmagamy się z barierAMI – rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych” realizowane jest zadanie 4 z zakresu: Punktu poradnictwa społeczno-prawnego oraz poradnictwa ze specjalistami.   Ideą przewodnią powstania punktu poradnictwa jest bezpłatna i kompleksowa pomoc osobom z niepełnosprawnością w zakresie rehabilitacji społecznej poradnictwa społeczno-prawnego.   Celem prowadzonego zadania w zakresie poradnictwa jest: pomoc […]

Czytaj dalej

  AMIsiowa Kraina Dziecka Rośnie w siłę Odpowiadając na potrzeby lokalnej społeczności zwiększamy ilość miejsc w żłobku AMIsiowa Kraina Dziecka w Sieradzu i uruchamiamy nową grupę dzieci. W związku z powyższym w AMIsiowej Krainie Dziecka w Sieradzu przy ul. Warszawskiej 11 rozpoczynamy rekrutację do nowego Projektu „Amisiowa Kraina rośnie w siłę” na okres od 21.02.2022 do […]

Czytaj dalej

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ami” w Zduńskiej Woli w okresie 01.09.2021 r. – 30.11.2021 r. realizuje zadanie publiczne „Akcja edukacyjna – zapoznanie dzieci z problemami niepełnosprawności Z psem za Pan brat z chorym kolegą poznaję świat” we współpracy z Gminą Zapolice w ramach ochrony i promocji zdrowia poprzez propagowanie zdrowego stylu życia i podnoszenie świadomości zdrowotnej […]

Czytaj dalej

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym AMI w okresie 02.08.2021 r. do 31.12.2021 r. będzie realizowała projekt – zadanie pn „ROBONOGI – specjalistyczna rehabilitacja w robocie”. Zadanie realizowane jest dzięki środkom otrzymanym od Województwa Łódzkiego oraz środków z 1% pozyskanych dla Fundacji AMI. Grupę docelową stanowią dzieci i młodzież do 18 roku życia posiadająca aktualne orzeczenie o […]

Czytaj dalej

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny AMI Nr 2 w Sieradzu realizuje projekt współfinansowany ze środków PFRON pn „PROGRES – SPECJALISTYCZNA REHABILITACJA NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. Do projektu zakwalifikowanych zostało 25 podopiecznych z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności. Celem projektu jest wzrost samodzielności funkcjonowania ukierunkowany na zwiększenie aktywności w życiu społecznym niepełnosprawnych dzieci poprzez kompleksowe, indywidualne działania rehabilitacyjno-terapeutyczne. I rok […]

Czytaj dalej

Projekt „Wsparcie specjalistyczne dla kadry terapeutycznej i rodziców dzieci z zaburzeniami rozwojowymi” w Fundacji AMI   Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ami” w Zduńskiej Woli w okresie 01.07.2021 – 31.12.2022 realizuje projekt pn. WSPARCIE SPECJALISTYCZNE DLAKADRY TERAPEUTYCZNEJ I RODZICÓW DZIECI Z ZABURZENIAMI ROZWOJOWYMI. Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących tereny województwa łódzkiego , w tym m.in. […]

Czytaj dalej

Projekt AMIsiowa Kraina II  (Zduńska Wola) realizowany w okresie 01.09.2019-30.04.2021 W Żłobku AMIsiowej Krainie Dziecka w Zduńskiej Woli zakończyła się realizacja projektu „AMIsiowa Kraina Dziecka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu było umożliwienie powrotu na rynek pracy, po przerwie związanej z urodzeniem dziecka, […]

Czytaj dalej

„W AMI zmagamy się z barierAMI – rehabilitacja dla dzieci niepełnosprawnych” jest to nowy projekt realizowany w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjnym AMI w Zduńskiej Woli. Od poniedziałku tj 19.04. br ruszyliśmy z zajęciami nowego projektu dla dzieci niepełnosprawnych. Projekt pn „W AMI zmagamy się z barierAMI – rehabilitacja dla dzieci niepełnosprawnych” I okres jest współfinansowany […]

Czytaj dalej

Osoby zgłaszające się do Ośrodka AMI mogą skorzystać z poradnictwa społeczno-prawnego oraz z konsultacji z psychologiem lub fizjoterapeutą. Konsultacja są realizowane w ramach Poradnictwa w projekcie „Z AMI KROKIEM do przodu – bezpłatna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych”. Nieodpłatne poradnictwo skierowane jest do osób niepełnosprawnych, do dzieci niepełnosprawnych ich opiekunów prawnych oraz członków ich rodzin i osób […]

Czytaj dalej

W dniu wczorajszym tj.16.11.2020 roku w ramach realizacji zadania ochrona i promocja zdrowia poprzez propagowanie zdrowego stylu życia i podnoszenia świadomości zdrowotnej w tym organizacji spotkań, szkoleń dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych związanych z profilaktyką zdrowotną Fundacja AMI przeprowadziła akcję edukacyjną „MÓJ BEZPIECZNY PRZYJACIEL PIES”. Zajęcia zostały przeprowadzone w Szkole Podstawowej oraz w Publicznym […]

Czytaj dalej

Ośrodek AMI w Zduńskiej Woli realizauje III i zarazem ostatni rok projektu „Z AMI KROKIEM DO PRZODU – bezpłatna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych” współfinansowany przez PFRON. Kolejny raz do projektu zakwalifikowaliśmy 90 dzieci niepełnosprawnych, które wymagają specjalistycznego wsparcia terapeutycznego. W Ośrodku terapeuci realizują z uczestnikami projektu aż 18 form wsparcia. Zajęcia z zakresu rehabilitacji, pedagogiczne, psychologiczne, […]

Czytaj dalej

Projekt AMIsiowa Kraina Dziecka (Sieradz) realizowany w okresie 01.08.2019-30.09.2020 W Żłobku AMIsiowej Krainie Dziecka w Sieradzu zakończyła się realizacja projektu „AMIsiowa Kraina Dziecka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wsparciem w ramach projektu objętych zostało 55 rodziców dzieci do lat 3, którzy dzięki zapewnieniu opieki żłobkowej […]

Czytaj dalej

Load more