Nasze projekty

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ami” ze Zduńskiej Woli prowadząca Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny AMI kończy realizację I- szego roku trwania projektu.  Dzięki pozyskanym środkom finansowym z PFRON oraz  środkom z 1% podatku Fundacja AMI miała możliwość zrealizowania I roku trzyletniego projektu „Z AMI KROKIEM DO PRZODU –bezpłatna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych”. Jeszcze do końca marca 2019 roku realizowany […]

Czytaj dalej

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjny AMI nr 2 w Sieradzu, prowadzony przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym AMI w Zduńskiej Woli od kwietnia 2018 roku do chwili obecnej realizuje projekt „AMI Pomaga – specjalistyczna pomoc dla dziecka niepełnosprawnego” współfinansowany ze środków PFRON. W ramach projektu nasi podopieczni korzystają nieodpłatnie ze specjalistycznych terapii oraz rehabilitacji, które mają pomóc w […]

Czytaj dalej

W ramach Promocji i profilaktyki ochrony zdrowia Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym AMI w Zduńskiej Woli w miesiącu listopadzie 2018 roku prowadziła na terenie Miasta i Gminy Szadek Akcję edukacyjną – zapoznania dzieci z problemami niepełnosprawności. Akcja edukacyjna pn „Z Psem za Pan brat z chorym kolegą poznaję świat” ma za zadanie podejmowania działań mających na celu […]

Czytaj dalej

Fitness Club Forma w Sieradzu prowadzi zbiórkę charytatywną na rehabilitację podopiecznych Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym AMI w Zduńskiej Woli. Od 15 listopada 2018 roku wszyscy odwiedzający Fitness Club Forma w Sieradzu mają możliwość pomocy innym poprzez wrzucenie darowizny do specjalnej puszeczki. NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI NA LOS INNYCH LUDZI – POMAGAJMY razem z Fitness Club FORMA ! […]

Czytaj dalej

Zapraszamy do zapoznania się z poniższą informacją: Sprawdź czy w Twoim powiecie można składać wnioski przez Internet! System SOW umożliwia Osobom Niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz aplikowanie o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych za pomocą Internetu. Dzięki nowoczesnej platformie informatycznej mogą Państwo uzyskać informację na temat wsparcia dostępnego z PFRON, a […]

Czytaj dalej

              Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ami” w Zduńskiej Woli od września 2018 roku w związku z realizacją projektu „Z AMI KROKIEM do przodu – bezpłatna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych” prowadzi nieodpłatne poradnictwo. Poradnictwo kierowane jest do osób niepełnosprawnych, w przypadku projektu skierowanego do dzieci, do ich opiekunów prawnych oraz członków […]

Czytaj dalej

W ramach Ochrony i promocji zdrowia Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym AMI w Zduńskiej Woli w miesiącu październiku 2018 roku prowadziła na terenie Gminy Zapolic Akcję edukacyjną – zapoznania dzieci z problemami niepełnosprawności. Akcja edukacyjna pn „Z Psem za Pan brat z chorym kolegą poznaję świat” ma za zadanie podejmowania działań mających na celu przeciwdziałania wykluczeniu […]

Czytaj dalej

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ami” w Zduńskiej Woli wraz z Fundacją PZU w Warszawie w okresie sierpień 2017 roku – kwiecień 2018 roku realizuje projekt dla dzieci niepełnosprawnych pn „Z Fundacją PZU – AMI pomaga – Specjalistyczna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych”. Projekt skierowany jest do 23 dzieci niepełnosprawnych z terenu województwa łódzkiego. Celem programowym projektu jest […]

Czytaj dalej

„Rehabilitacja dzieci w AMI – szansą na lepsze życie” – to już kolejny rok realizacji projektu w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjnym AMI w Zduńskiej Woli. Projekt realizowany jest w okresie kwiecień 2017 roku – marzec 2018 roku. Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, głównie z terenu województwa łódzkiego. Zakłada objęcie bezpłatnym wsparciem rehabilitacyjnym […]

Czytaj dalej

W miesiącu październiku Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym AMI realizowała projekt: „Bezpieczny przyjaciel pies” w placówkach oświatowych na terenie gminy Szadek. W ramach projektu przedszkolaki i uczniowie klas I-III uczestniczyli w akcji edukacyjnej, Mój bezpieczny przyjaciel pies, realizowanej przy udziale psów Luny i Belli.

Czytaj dalej

  Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „AMI” po raz kolejny bezpłatnie pomaga dzieciom w  nowym projekcie: „AMI Pomaga – specjalistyczna pomoc dla dziecka niepełnosprawnego”, który realizowany jest w Ośrodku Rehabilitacyjnym AMI w Sieradzu. w okresie 01.04.2017-31.03.2019   Projekt zwrócony jest do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do 18 roku życia, z terenu województwa łódzkiego. Celem projektu jest […]

Czytaj dalej

Kompleksowa specjalistyczna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych szansą ich samodzielności” to kolejny projekt skierowany do dzieci niepełnosprawnych, który jest realizowany w Ośrodku AMI w Sieradzu od marca 2014 roku przez okres 3 lat. W III roku trwania projektu,  zostanie zrealizowanych ponad 6400 indywidualnych bezpłatnych zajęć terapeutycznych.   W drugim roku realizacji projektu, fundacja pomaga niespełna 50 dzieciom […]

Czytaj dalej

Fundacja „AMI” zgodnie ze swoją misją „Pomagamy odzyskać nadzieję tam, gdzie jej nie ma” stale i na bieżąco wspiera swoich podopiecznych, jak również dzieci- osoby niepełnosprawne, które zgłaszają się do niej. Wraz z kolejnymi latami, rozwojem a także potrzebami osób zgłaszających się do Fundacji formy oferowanej pomocy poszerzają się.   Fundacja wprowadza innowacyjne projekty, które […]

Czytaj dalej

Już od września do grudnia 2015 roku Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym AMI realizuje projekt POZNANIE ŚWIATA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH- KLUCZEM DO SUKCESU. W ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych Fundacja AMI realizuje projekt „Poznanie świata osób niepełnosprawnych -kluczem do sukcesu”. Projekt skierowany jest do osób, które zamieszkują tereny województwa łódzkiego, a w szczególności zamieszkujące tereny powiatów: […]

Czytaj dalej

„Kompleksowa specjalistyczna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych szansą ich samodzielności” to kolejny projekt skierowany do dzieci niepełnosprawnych, który jest realizowany w Ośrodku AMI w Sieradzu od marca 2014 roku przez okres 3 lat. Już w pierwszym roku zostanie zrealizowanych ponad 6400 indywidualnych bezpłatnych zajęć terapeutycznych.   W drugim roku realizacji projektu, fundacja pomoże 41 dzieciom z aktualnym […]

Czytaj dalej

Od września 2015 roku do 19.12.2015 roku Fundacja AMI realizuje projekt ROZWÓJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH- WYZWANIEM DLA NOWOCZESNYCH FORM TERAPII.   W ramach podejmowanych działań 15 dzieci z terenu województwa łódzkiego uczestniczy w nowoczesnych formach terapii i rehabilitacji.     Łącznie w projekcie zostanie zrealizowanych 450 godzin indywidualnych zajęć terapeutycznych dla dzieci z różnymi dysfunkcjami w […]

Czytaj dalej

W okresie od września do końca grudnia Fundacja AMI realizuje projekt: Specjalistyczna rehabilitacja osób niepełnosprawnych w Ortezie Dunag 02- kombinezonach kosmicznych. W ramach projektu realizowana jest rehabilitacja 15 dzieci w okresie wrzesień-grudzień 2014 roku. Specjalistyczna rehabilitacja dzieci będzie odbywać się nastepującymi metodami: Terapia Taktylna wg metody dr S. Masgutowej; Integracja odruchów wg metody dr S […]

Czytaj dalej

W okresie od września do grudnia 2014 roku Fundacja AI+MI realizuje projekt „Integracja Sensoryczna i Terapia Snoezelen sprzyja poprawie funkcjonowania dzieci niepełnosprawnych w życiu codziennym”.   Celem projektu jest poprawa funkcjonowania w codziennym życiu dzieci z wyzwaniami rozwojowymi NA CZYM POLEGA TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ? Terapia ta polega rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z […]

Czytaj dalej

  Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym od stycznia realizuje projekt: Aktywnie DOGonić rówieśników dogoterapia w rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka współfinansowany ze środków PFRON.   W ramach projektu specjalistycznymi zajęciami dogoterapii z elementami arteterapii obejmujemy ponad 60 dzieci w następujących placówkach: Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek w Kaliszu; Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli; Ośrodek […]

Czytaj dalej

2013- Skuteczna komunikacja przejawem samodzielności -III rok   Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym realizuje projekt: „Skuteczna Komunikacja przejawem samodzielności” W ramach projektu Fundacja AMI zapewnia dla 21 dzieci z terenu woj. łódzkiego i wielkopolskiego BEZPŁATNIE  indywidualne zajęcia mające na celu zwiększenie samodzielności dzieci niepełnosprawnych poprzez poprawę komunikacji z otoczeniem. Zajęcia: z logopedą/ neurologopedą (w tym: praca […]

Czytaj dalej

Load more