Nasze projekty

Przez 8 miesięcy (od 2.04.2011r. do 31.12.2011r.), 7 dzieci niepełnosprawnych z terenu powiatów zduńskowolskiego oraz sieradzkiego uczestniczyło w zajęciach w sali doświadczania świata.

Czytaj dalej

W ramach realizowanego od 7.11.2011 r.do 31.12.2011 r. projektu 10 dzieci z terenu woj. łódzkiego miało możliwość uczestnictwa w nieodpłatnych zajęciach z logopedą/neurologopedą oraz psychologiem. Celem głównym projektu było zwiększenie umiejętności porozumiewania się z otoczeniem poprzez organizację specjalistycznych zajęć. Uczestnikami  projektu były dzieci mające problemy z komunikacją, między innymi dzieci autystyczne, dzieci z zaburzeniami mowy, z […]

Czytaj dalej

Przedmiotem projektu była akcja edukacyjna odnośnie zdrowego stylu życia, którą zostało objętych prawie 1000 przedszkolaków uczęszczających do przedszkoli zlokalizowanych na terenie Miasta Zduńska Wola. Zajęcia edukacyjne odbywały się z udziałem psa. Ta forma dogoterapii stanowi ciekawy sposób przekazywanych treści dla dzieci powodując że lekcja z psem na dłużej pozostaje w pamięci dzieci. Zajęcia odbywały się […]

Czytaj dalej

Projekt zakładał zwiększenie wiedzy osób z otoczenia niepełnosprawnych, dzięki realizacji zadania możliwe było nieodpłatne wyszkolenie 15 osób: terapeutów, wolontariuszy pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi a także rodziców dzieci niepełnosprawnych. Dzięki realizacji projektu uczestnicy prócz poszerzenia swojej wiedzy mieli możliwość wymiany doświadczeń oraz spostrzeżeń na temat pracy z osobami niepełnosprawnymi. Udział w projekcie pozwolił także uczestnikom na […]

Czytaj dalej

Fundacja AMI w okresie 01.02.2011r. – 31.05.2011r. realizowała na terenie powiatu łaskiego akcję edukacyjną  z zakresu bezpiecznego kontaktu z psem. Celem głównym projektu było podniesienie poziomu wiedzy 1440 dzieci uczęszczających do przedszkoli i klas 1-3 szkół podstawowych z terenów wiejskich i małych miast. Program półtoragodzinnych zajęć był bardzo efektywny. Dzieci podczas pierwszej części zajęć zdobywały […]

Czytaj dalej

Fundacja AMI od maja 2010 r. do listopada 2010 r. realizowała projekt „W zdrowym ciele zdrowy duch” realizowany przez Fundację AMI współfinansowany przez Urząd Miasta Zduńska Wola w ramach zadania „Kształtowanie zachowań prozdrowotnych wśród zduńskowolskich przedszkolaków”. Projekt był skierowany do zduńskowolskich przedszkolaków, czyli dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W zajęciach przygotowanych przez […]

Czytaj dalej

Przedmiotem projektu jest realizacja zajęć kynoterapii z elementami arteterapii w placówkach oferujących pomoc dzieciom niepełnosprawnym. Aktualnie (drugi okres realizacji projektu) zajęciami są objęte następujące placówki: Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli, Publiczne Przedszkole nr 6 w Zduńskiej Woli, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sieradzu, Przedszkole Integracyjne […]

Czytaj dalej

Celem głównym projektu jest zwiększenie samodzielności dzieci niepełnosprawnych z województwa łódzkiego. Realizacja zadania umożliwia uczestnictwo dzieci w nieodpłatnych zajęciach terapeutycznych, prowadzonych metodami: Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów wg metody dr S. Masgutowej, Integracja Odruchów Twarzy, Terapia Taktylna wg metody dr S. Masgutowej, Elementy metody PNF, Terapia behawioralna, Dogoterapia. W ramach projektu oferowane są następujące zajęcia: rehabilitacyjne różnymi […]

Czytaj dalej

Fundacja AMI w okresie 01.02.2008r. – 31.05.2008r. realizowała na terenie powiatu zduńskowolskiego: gmina Zduńska Wola i Szadek akcję edukacyjną  z zakresu bezpiecznego kontaktu z psem. Celem głównym projektu było podniesienie poziomu wiedzy 1440 dzieci uczęszczających do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenów wiejskich i małych miast. Program półtoragodzinnych zajęć był bardzo efektywny. Dzieci podczas […]

Czytaj dalej

Load more