2022-2023 II Rok „W AMI zmagamy się z barierAMI – rehabilitacja dla dzieci niepełnosprawnych”

„W AMI zmagamy się z barierAMI – rehabilitacja dla dzieci niepełnosprawnych”
II okres realizacji projektu w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjnym AMI w Zduńskiej Woli.


Od poniedziałku tj 19.04.2022 roku ruszyliśmy z zajęciami terapeutycznymi i rehabilitacyjnymi na II okres realizacji projektu dla dzieci niepełnosprawnych. Projekt pn „W AMI zmagamy się z barierAMI – rehabilitacja dla dzieci niepełnosprawnych” II okres jest współfinansowany ze środków PFRON i będzie realizowany w okresie 01.04.2022 –  31.03.2023 roku.

Celem projektu jest wzrost samodzielności funkcjonowania ukierunkowany na zwiększenie aktywności w życiu społecznym niepełnosprawnych dzieci poprzez kompleksowe, indywidualne działania rehabilitacyjno – terpaeutyczne i pomoc rodzinom dzieci niepełnosprawnych oraz osobom niepełnosprawnym w dostępie doinformacji, zwiększeni ich samodzielności i funkcjonowania  w życiu społecznym.

Projekt zakłada ogromne wsparcie specjalistyczne – zaplanowano 11 640 bezpłatnych godzin terapeutycznych dla 85 Uczestników. W ramach projektu dzieci posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności  otrzymują bezpłatne wsparcie rehabilitacyjne i terapeutyczne od 2 do 5 godzin w tygodniu przez okres 40 tygodni.

W projekcie realizowanych jest aż 16 form wsparcia, m.in.:
1. Terapia Neurotaktylna;
2. Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych;
3. Rehabilitacja w kombinezonach;
4. Terapia metodą FITs;
5. Trening funkcjonalny, stabilizacji i świadomości ciała;
6. Trening umiejętności dnia codziennego;
7. Terapia odruchów ustno-twarzowych;
8. Terapia logopedyczna/neurologopedyczna;
9. Trening żywienia;
10. Trening umiejętności emocjonalnych;
11. Terapia metodą Warnkego;
12. Dogoterapia;
13. Terapia ręki;
14. Terapia przez sztukę;
15. Terapia snoezelen;
16. Terapia pedagogiczna.

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021r. Dz.U. z 2021 r. poz. 953) informujemy, iż:

Projekt
„W AMI zmagamy się z barierAMI – rehabilitacja dla dzieci niepełnosprawnych” II rok współfinansowany jest ze środków PFRON
Całkowita wartość projektu 975 000,00 zł
Kwota dofinansowana ze środków PFRON 926 200,00 zł
Zakup środków trwałych 30 000,00 zł