Ośrodek Rehabilitacyjny Sieradz

ami sieradz 2W Sieradzu na ul. Warckiej 3 został utworzony drugi Ośrodek Rehabilitacyjny Fundacji AMI.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny AMI nr 2 to placówka medyczna.

W ramach Ośrodka działa:

 • Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży;
 • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

 

 

Nasza Poradnia posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Sieradzkiego pod numerem 122.

Zapraszamy do odnowionej Kamienicy nowocześnie wyposażonej. W 2013 roku odbył się generalny remont. Dzięki temu mamy przyjazne i kolorowe dla dzieci sale oraz nowoczesne wyposażenia.

W Ośrodku w Sieradzu prowadzone są zajęcia z:

 • Fizjoterapeutami;
 • Oligofrenopadogogami;
 • Nuerologopedami;
 • Logopedą;
 • Pedagogami;
 • Psychologami;
 • Terapeutami Integracji Sensorycznej;
 • Surdopedagogiem;
 • Tyflopedagogiem;
 • Kynoterapeutą.

Pracujemy metodami wymienionymi w zakładce Terapia na stronie internetowej:  https://www.ami.org.pl/kategoria/terapie/

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje ze specjalistami.

W pomocy w Poradni AMI korzystają dzieci niepełnosprawne, autystyczne, z problemami rozwojowymi, zdrowe z problemami szkolnymi.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna AMI prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju w Sieradzu.

W ramach zajęć AMI prowadzi szczegółowe terapie dopasowane do potrzeb dziecka i dobrane zgodnie z zaleceniami opinii o potrzebie wczesnego wspomagania.

Czy jest wczesne wspomaganie i kto może z niego korzystać, o tym dowiesz się pod LINKIEM (kliknij tutaj)

Zapraszamy do Ośrodka w celu pozyskania więcej informacji.

Wczesne wspomaganie rozwoju

Sieradz, ul. Warcka 3

tel. 789 057 557