2022-2023 II Rok „PROGRES – rehabilitacja specjalistyczna na rzecz dzieci niepełnosprawnych”

W Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjnym AMI w Sieradzu od kwietnia 2022 roku rozpoczął się II okres realizacji projektu  „PROGRES- specjalistyczna rehabilitacja na rzecz dzieci niepełnosprawnych”.

Od czwartku tj. 07.04.2022 roku ruszyliśmy z zajęciami terapeutycznymi i rehabilitacyjnymi na II okres realizacji projektu dla dzieci niepełnosprawnych. Projekt „PROGRES- specjalistyczna rehabilitacja na rzecz dzieci niepełnosprawnych” II okres współfinansowany jest ze środków PFRON i będzie realizowany w okresie 01.04.2022 – 31.03.2023 roku.


Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i aktywności naszych podopiecznych w życiu społecznym, poprzez systematyczną, kompleksową i indywidualną pracę rehabilitacyjno – terapeutyczną, oraz poprzez pomoc rodzinom dzieci niepełnosprawnych w dostępie do informacji.


Projekt zakłada specjalistyczne wsparcie – zaplanowano 3796 ( 4471 z wolontariatem) bezpłatnych godzin terapeutycznych, którymi objętych zostało 25 Uczestników. W ramach projektu dzieci posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności otrzymują bezpłatne wsparcie rehabilitacyjne i terapeutyczne od 2 do 5 godzin  w tygodniu, przez okres 40 tygodni.

W projekcie realizowanych jest aż from wsparcia, m.in.:

 1. Terapia Neurotaktylna
 2. PNF
 3. Rehabilitacja metodą Vojty
 4. Rehabilitacja w kombinezonach
 5. Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych
 6. Alternatywne metody komunikacji (AAC)
 7. Terapia logopedyczna/ neurologopedyczna
 8. Terapia przez twórczość
 9. Terapia pedagogiczna
 10. Dogoterapia
 11. Terapia Metodą Warnkego
 12. Terapia wspierana komputerowo

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021r. Dz.U. z 2021 r. poz. 953) informujemy, iż:

Projekt
„PROGRES- specjalistyczna rehabilitacja na rzecz dzieci niepełnosprawnych” II okres współfinansowany jest ze środków PFRON
Całkowita wartość projektu 398 000,00 zł
Kwota dofinansowana ze środków PFRON 377 675,00 zł
Zakup środków trwałych 20 000,00 zł