2023-2024 III Rok „W AMI zmagamy się z barierAMI – rehabilitacja dla dzieci niepełnosprawnych”

„W AMI zmagamy się z barierAMI – rehabilitacja dla dzieci niepełnosprawnych”
III okres realizacji projektu w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjnym AMI w Zduńskiej Woli.

 

Od poniedziałku tj 17.04.2023 roku ruszyliśmy z zajęciami terapeutycznymi i rehabilitacyjnymi na III okres realizacji projektu dla dzieci niepełnosprawnych. Projekt pn „W AMI zmagamy się z barierAMI – rehabilitacja dla dzieci niepełnosprawnych”
III okres jest współfinansowany ze środków PFRON i będzie realizowany w okresie 01.04.2023 –  31.03.2024 roku.


Celem projektu jest wzrost samodzielności funkcjonowania ukierunkowany na zwiększenie aktywności w życiu społecznym niepełnosprawnych dzieci poprzez kompleksowe, indywidualne działania rehabilitacyjno – terpaeutyczne i pomoc rodzinom dzieci niepełnosprawnych oraz osobom niepełnosprawnym w dostępie do informacji, zwiększeni ich samodzielności i funkcjonowania  w życiu społecznym.


Realizowany projekt składa się z dwóch zadań:
zadanie 1 prowadzenie rehabilitacji indywidualnej osób niepełnosprawnych w różnych typach placowek
oraz
zadanie 4 prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielenia infromacji nt przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych.


Projekt zakłada ogromne wsparcie specjalistyczne, w którym zaplanowano 12 105 bezpłatnych godzin terapeutycznych dla 85 Uczestników. W ramach projektu dzieci posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności otrzymują indywidualne, bezpłatne wsparcie rehabilitacyjne i terapeutyczne od 2 do 5 godzin w tygodniu przez okres 45 tygodni.


W projekcie realizowanych jest aż 16 form wsparcia, m.in.:

 1. Terapia Neurotaktylna;
 2. Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych;
 3. Rehabilitacja w kombinezonach;
 4. Terapia metodą FITs;
 5. Trening funkcjonalny, stabilizacji i świadomości ciała;
 6. Trening umiejętności dnia codziennego;
 7. Terapia odruchów ustno-twarzowych;
 8. Terapia logopedyczna/neurologopedyczna;
 9. Trening żywienia;
 10. Trening umiejętności emocjonalnych;
 11. Terapia metodą Warnkego;
 12. Dogoterapia;
 13. Terapia ręki;
 14. Terapia przez sztukę;
 15. Terapia snoezelen;
 16. Terapia pedagogiczna.

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021r. Dz.U. z 2021 r. poz. 953) informujemy, iż:

Projekt:

„W AMI zmagamy się z barierAMI – rehabilitacja dla dzieci niepełnosprawnych”
III rok współfinansowany jest ze środków PFRON

Całkowita wartość projektu: 1 072 846,00 zł

Kwota dofinansowana ze środków PFRON: 1 018 721,00 zł

Zakup środków trwałych: 30 000,00 zł