2023-2024 III ROK „PROGRES – specjalistyczna rehabilitacja dla dzieci niepełnosprawnych”

„PROGRES – specjalistyczna rehabilitacja dla dzieci niepełnosprawnych”

III okres realizacji projektu w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym AMI nr 2 w Sieradzu, prowadzonym przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym AMI w Zduńskiej Woli.


Od 11.04.2023 roku rozpoczęły się zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne na III okres realizacji projektu dla dzieci niepełnosprawnych. Projekt „PROGRES – specjalistyczna rehabilitacja dla dzieci niepełnosprawnych” współfinansowany jest ze środków PFRON i realizowany będzie w okresie 01.04.2023 – 31.03.2024. Składa się on z zadania 1 prowadzenie rehabilitacji indywidualnej osób niepełnosprawnych w różnych typach palcówek.


Celem projektu jest wzrost samodzielności, funkcjonowania ukierunkowany na zwiększenie aktywności w życiu społecznym niepełnosprawnych 28 dzieci i 1 dorosłego przez kompleksowe, indywidualne działania rehabilitacyjno-terapeutyczne, zwiększenie ich samodzielności i funkcjonowania w życiu społecznym, dążenie do tego, aby dziecko w przyszłości mogło być maksymalnie samodzielne.


W ramach projektu odbywa się 14 nieodpłatnych form wsparcia:

 1. Rehabilitacja metodą Vojty,
 1. Terapia Neurotaktylna,
 2. Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych,
 3. Rehabilitacja w kombinezonach,
 4. PNF,
 5. Terapia logopedyczna/neurologopedyczna,
 6. Alternatywne Metody Komunikacji,
 7. Terapia Pedagogiczna,
 8. Terapia metodą Warnkego,
 9. Terapia wspomagana komputerowo,
 10. Dogoterapia,
 11. Terapia przez twórczość
 12. EEG Biofeedback
 13. Trening Umiejętności Dnia Codziennego.

W projekcie udział bierze 29 osób  posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Dzieci korzystają w zajęciach specjalistycznych od 2 do  nawet 5 godzin tygodniowo. Zajęcia realizowane są w sposób ciągły: 12 miesięcy – 6 dni w tygodniu. Łączna planowana ilość godzin do zrealizowania w trakcie trwania projektu to około 4205 godzin.


Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021r. Dz.U. z 2021 r. poz. 953) informujemy, iż:

Projekt „PROGRES – specjalistyczna rehabilitacja na rzecz dzieci niepełnosprawnych” III rok współfinansowany jest ze środków PFRON.

Całkowita wartość projektu: 452 214, 00 zł
Kwota dofinansowania ze środków PFRON: 429 464, 00 zł

Zakup środków trwałych: 20 000,00 zł