2021 Akcja edukacyjna „Z psem za Pan brat z chorym kolegą poznaję świat” na terenie Gminy Zapolice

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ami” w Zduńskiej Woli w okresie 01.09.2021 r. – 30.11.2021 r. realizuje zadanie publiczne „Akcja edukacyjna – zapoznanie dzieci z problemami niepełnosprawności Z psem za Pan brat z chorym kolegą poznaję świat” we współpracy z Gminą Zapolice w ramach ochrony i promocji zdrowia poprzez propagowanie zdrowego stylu życia i podnoszenie świadomości zdrowotnej w tym organizacja spotkań, szkoleń dla dzieci i młodzieży i osób dorosłych związanych z profilaktyką zdrowotną.

 

Celem głównym zadanie jest edukacja i propagowanie zdrowego stylu życia młodszych mieszkańców Gminy Zapolice uczęszczających do klas 0, I-III i grup przedszkolnych na terenie placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Zapolice.

 

„Akcja edukacyjna – zapoznanie dzieci z problemami niepełnosprawności Z psem za Pan brat z chorym kolegą poznaję świat”  ma za zadanie podejmowania działań mających na celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i poprawę życia osób niepełnosprawnych oraz edukację w zakresie problemu niepełnosprawności.

 

Upowszechnienie wiedzy o  niepełnosprawności i problemach z nią związanych, a  także właściwych zachowaniach temu służących, ma za zadanie promowane i propagowanie profilaktyki zdrowotnej i ochrony zdrowia a jednocześnie podnieść świadomość zdrowotną mieszkańców Gminu Zapolice.

 

Celem profilaktyki prozdrowotnej i podnoszenia świadomości zdrowotnej jest nie tylko przekazanie wiedzy o tym, co jest korzystne lub szkodliwe dla zdrowia, ale przede wszystkim rozwijanie umiejętności i nawyków, które pomogą skutecznie wykorzystać tę wiedzę.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków otrzymanych od Gminy Zapolice reprezentowanej przez Wójta Gminy Zapolice.