2021-2022 I Rok „PROGRES – specjalistyczna rehabilitacja na rzecz dzieci niepełnosprawnych” – nowy projekt w ORE AMI w Sieradzu

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny AMI Nr 2 w Sieradzu realizuje projekt współfinansowany ze środków PFRON
pn „PROGRES – SPECJALISTYCZNA REHABILITACJA NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH”.

Do projektu zakwalifikowanych zostało 25 podopiecznych z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności.

Celem projektu jest wzrost samodzielności funkcjonowania ukierunkowany na zwiększenie aktywności w życiu społecznym niepełnosprawnych dzieci poprzez kompleksowe, indywidualne działania rehabilitacyjno-terapeutyczne.

I rok projektu realizowany jest w okresie 01.04.2021 r.- 31.03.2022 r., realizowanych jest aż 11 różnych form wsparcia:

 • Terapia Neurotaktylna
 • Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych
 • PNF
 • Rehabilitacja metodą Vojty
 • Rehabilitacja w kombinezonach
 • Terapia logopedyczna/neurologopedyczna
 • Alternatywne metody komunikacji (AAC)
 • Terapia pedagogiczna
 • Terapia przez twórczość
 • Terapia wspierana komputerowo
 • Terapia metodą Warnkego
 • Dogoterapia

Uczestnicy projektu mogą otrzymać od 2 do 5 godzin tygodniowo bezpłatnego wsparcia, które dobrane jest indywidualnie do potrzeb Naszych podopiecznych.

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021r. Dz.U. z 2021 r. poz. 953) informujemy, iż:
Projekt „PROGRES – specjalistyczna rehabilitacja na rzecz dzieci niepełnosprawnych” współfinansowany jest ze środków PFRON
Całkowita wartość projektu 390 987,52 zł
Kwota dofinansowana ze środków PFRON 370 783,52 zł.
Zakup środków trwałych 15 000,00 zł