01.09.2023 – 30.11.2023 Akcja edukacyjna w Zapolicach


Celem głównym zadania „Z AMI się badamy i dbamy o sprawność fizyczną” była edukacja w zakresie zwiększenia wiedzy u dzieci na temat ćwiczeń, przyjmowania prawidłowej postawy, korygowanie złych nawyków dotyczących siedzenia np. w ławce przy komputerze oraz poprawa stanu zdrowia dzieci w zakresie ruchowym poprzez organizację zajęć rehabilitacyjnych na terenie placówek oświatowych zlokalizowanych w Gminie Zapolice.


Zadanie Akcja edukacyjno – profilaktyczna „Z AMI się badamy i dbamy o sprawność fizyczną” współfinansowane przez Gminę Zapolice reprezentowaną przez Wójta Gminy Zapolice.


W akcji profilaktycznej  mającej na celu propagowanie edukacji i propagowanie zdrowego stylu życia  młodszych mieszkańców gminy Zapolice wzięły udział dzieci uczęszczających do klas 0 I-III  i grup przedszkolnych, łącznie grupa 300 dzieci.


W ramach Akcji edukacyjno – profilaktycznej „Z AMI się badamy i dbamy o sprawność fizyczną”  poprowadzone zostały zajęcia rehabiitacyjne  z zakresu gimnastyki korekcyjnej, u dzieci w klasie „0” – I poprowadzone zostały badania przesiewowe w zakresie wad postawy które miały na celu wczesne wykrycie nieprawidłowości i wdrożenia działań profilaktycznych.


Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od Gminy Zapolice reprezentowanej przez Wójta Gminy Zapolice.