Integracja Odruchów Twarzy

Terapia dr Swietłany Masgutowej pozwala skutecznie rozluźnić napięcia mięśni, ścięgien i stawów w obszarze ustno – twarzowym. Jej efektywność jest doceniana przez terapeutów i rodziców. Integracja Odruchów Twarzy jest jednym
z elementów całościowej metody dr Swietłany Masgutowej.

Warsztat ten stanowi podstawę w pracy logopedów i neurologopedów.

AMI171mm

CZYM SĄ ODRUCHY TWARZY?

Integracja Odruchów Twarzy dr Swietłany Masgutowej jest to technika pracy wspierająca rozwój motoryki
i mowy oraz tradycyjną terapią logopedyczną. Twarz jako część ciała pracuje bardzo aktywnie i bierze udział w wielu funkcjach, takich jak: przyjmowanie pokarmu (jedzenie), zorganizowanie wzrokowej i słuchowej percepcji, emocjonalna ekspresja (uczucia), artykulacja dźwięków (mowa). Podstawą prawidłowego funkcjonowania oraz rozwoju tych funkcji są właśnie odruchy twarzy. Pomagają nam one aktywizować mechanizmy i procesy:

  • obronne (dające poczucie bezpieczeństwa i komfortu)
  • rozwojowe (pomagające w kształtowaniu się ruchowych schematów twarzy oraz funkcjonowaniu narządu mowy)

Odruchy twarzy pojawiają się i rozwijają już w okresie prenatalnym a dojrzewają i integrują wraz z upływem okresu niemowlęcego.
Istnieją odruchy, które są aktywne przez całe życie i funkcjonują razem z kontrolowanymi nawykami ruchowymi twarzy. Odruchy twarzy muszą być zintegrowane, aby schematy ruchów związanych z jedzeniem, mową, wyrażaniem emocji czy komunikacją mogły prawidłowo i dobrze funkcjonować.

Integracja polega na doprowadzaniu tych odruchów do takiego stanu, w którym zaczną współpracować z systemami odruchów na wyższym poziomie (różnego rodzaju koordynacje, umiejętności i zdolności).

W tym momencie nasze ruchy i nawyki nie będą zależały od nagłych i bezwarunkowych bodźców wywołujących reaktywne i impulsywne reakcje ale będą tworzyć podstawę kontrolowanych, planowanych i jednocześnie swobodnych ruchów.

Celem terapii Odruchów Twarzy jest ukierunkowanie procesu rozwoju odruchów i ich integracji z ruchami i nawykami kontrolowanymi twarzy. Proces takiej integracji pomaga w regulacji motoryki twarzy: kontroli, płynności, nastawienia na cel, rytmu, odpowiedniej siły, prędkość reakcji i akcji oraz innych.

Terapia Integracji Odruchów Twarzy bazuje na technikach:
– rozciąganie strukturalne mięśni i połączeń pomiędzy mięśniami i kośćmi głowy i twarzy,
– rozluźnianie
– stymulacja izometryczna,
– neuro-masaż oraz wiele innych.

Zastosowane techniki mogą wspomagać rozwój odruchów twarzy lub stanowić samodzielną metodę stymulacji motoryki i mowy.

Ograniczenie w możliwości porozumiewania się językowego-słownego wiąże się najczęściej z utrudnieniami o podłożu fizjologiczno-anatomicznym, psychicznym lub społecznym. Odpowiednio wczesne objęcie opieką terapeutyczną dziecka pozwoli zapobiec rozwijaniu się lub pogłębianiu deficytów twarzy i narządów mowy. Wczesna pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością pozwala uruchomić wszystkie potencjalne rezerwy procesu rozwojowego, przez co staje się ono sprawniejsze ruchowo oraz dojrzalsze poznawczo i emocjonalnie.