Terapia logopedyczna / neurologopedyczna

Z roku na rok rośnie liczba dzieci z wadami wymowy, czyli tzw. dyslalią.Częsty jest również opóźniony rozwój mowy oraz niepłynność mówienia. Najbardziej popularnym rodzajem dyslalii jest sygmatyzm, zwany seplenieniem.To nieprawidłowa realizacja głosek takich jak: [ s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź ]. Kolejną powszechnie spotykaną wadą jest rotacyzm, zwany reraniem.Obejmuje niewłaściwą realizację głoski [ r ] i dotyczy głównie dzieci po piątym roku życia. Inne zaburzenia dotyczyć mogą takich głosek jak: f-w, t-d, k-g, l, ch oraz pozostałych, zniekształcanych rzadziej. Często wady te nie wynikają z indywidualnego tempa rozwoju dziecka i wymagają prowadzenia terapii logopedycznej.

Najczęstsze przyczyny wad wymowy:

 • niemowlęcy sposób połykania
 • brak pionizacji języka
 • nieprawidłowy zgryz
 • zaburzenia toru oddechowego
 • okresowe zaburzenia słuchu
 • problemy emocjonalne

Nierzadko wady wymowy łączą się w późniejszym okresie życia z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Korekcja zaburzeń artykulacji jest dość prosta. Zajęcia prowadzone są na ogół w formie zabawy. Jedynym warunkiem skuteczności terapii jest systematyczny trening.

Proponujemy:

– Logopedię ogólną :

 • diagnoza i profilaktyka zaburzeń mowy
 • terapia prostego opóźnionego rozwoju mowy
 • terapia dyslaliiAMI034 (2)mm
 • stymulacja rozwoju mowy;
 • terapia rozwoju mowy dzieci niepełnosprawnych
 • konsultacje i porady

 

– Neurologopedię :

 • terapia afazji i dyzartii
 • terapia jąkania
 • terapia mowy u dzieci u dzieci upośledzonych umysłowo
 • terapia mowy dzieci z porażeniem mózgowym
 • terapia mowy u dzieci autystycznych

– Oferujemy zajęcia indywidualne, których celem jest, między innymi :

 • usprawnianie funkcji oralnych – oddechowo-pokarmowych
 • stymulację prawidłowego rozwoju mowy
 • usprawnienie narządów mowy
 • korektę zaburzonej artykulacji
 • ustalenie prawidłowego toru oddychania związanego z mową
 • usprawnienie słuchu fonematycznego
 • ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej

Terapia poprzedzona jest wykonaniem diagnozy logopedycznej, stworzeniem planu terapeutycznego i omówieniem go z rodzicami. Dzieci z wadami wymowy mają zwykle gorsze wyniki w nauce, z biegiem czasu stają się zamknięte, nieśmiałe, tracą wiarę we własne możliwości, często mają problemy w kontaktach z rówieśnikami.

Jeżeli Twoje dziecko ma trudności z wymową, skonsultuj się ze specjalistą – nie czekaj aż „samo przejdzie” gdy dziecko będzie starsze – każdy niepokojący sygnał lepiej skonsultować z logopedą. Kontaktując się z logopedą, w momencie kiedy zauważysz nieprawidłowy rozwój mowy Twojego dziecka, dowiesz się jak należy postępować, lub rozwieją się Twoje obawy.

A oto niektóre niepokojące symptomy, sugerujące konieczność kontaktu ze specjalistą :

Noworodek

 • ma trudności z prawidłowym ssaniem pokarmu
 • jest urodzone z ciąży ryzyka

Niemowlę:

 • ma obniżone napięcie mięśniowe
 • powyżej 6 miesiąca życia dziecko niewiele gaworzy, lub nie gaworzy wcale
 • występują trudności podczas karmienia łyżeczką (krztuszenie się, ulewanie)

Dziecko dwuletnie:

 • wymawia tylko pojedyncze dźwięki zamiast wyrazów, zwłaszcza jeśli w okresie niemowlęcym dzieckosłabo gaworzyło;
 • dziecko nie naśladuje dźwięków z otoczenia
 • występują trudności podczas karmienia łyżeczką i picia z kubka

Dziecko trzyletnie:

 • mimo, że dużo mówi, ale jego wypowiedzi są niezrozumiałe, bełkotliwe;
 • wysuwa język między zęby podczas wymawiania niektórych głosek
 • mowa dziecka jest nie płynna, rodzice kojarzą to zjawisko z zacinaniem, jąkaniem

Dziecko czteroletnie:

 • wymawia głoskę „r” (tzw. „r” francuskie ), lub zamiast głoski „r” – wymawia ” j” , np. krowa –kjowa, broda – bjoda
 • gdy zamiast głosek f, w -wymawia p, b, h, lub nie wymawia ich wcale; np. walec –palec, balec, halec; lub np. fotel – potel, botel, hotel;
 • gdy dziecko zamiastgłosekg, k wymawia t, d np. kogut – kodut, lubkotek – totek;
 • zamiastc, dz- wymawias,z np. słońce – słońse, lub dzwonek –zwonek;gdy dziecko zamiasts, z, c, dz – wymawia – ś, ż, ć ,dż ; np. słońce – śłońcie, lub cukierek – ciukierek;
 • gdy dziecko wymawiagłoski dźwięczne, jako bezdźwięczne ,np. zamiastb- wymawia –p, lub zamiast w –wymawia – f

Dziecko 5 – 6 letnie

 • dziecko zamiast głoski r –wymawia l, lub ł, lub j ; np. rower -lowel,lubryba –łyba, jyba
 • zamiast głosek sz, rz, cz,dżdziecko wymawias,z,cdz ; np. szyba –syba, lub czołg – cołg, lub dżem – dzem
 • gdy dziecko skraca wyrazy, lubprzestawia sylaby w obrębie wyrazu;

Jeśli zauważysz, że Twoje dziecko jąka się, zacina, jeśli dostrzeżesz jakiekolwiek niepokojące sygnały, które mogą sugerować zaburzenia mowy u Twojego dziecka – skonsultuj się ze specjalistą.

Należy obserwować, jak kształtuje się mowa dziecka i w razie jakichkolwiek wątpliwości zgłosić się do logopedy. Korzystając z wizyty u logopedy uzyskacie Państwo informacje o stanie rozwoju mowy Waszego dziecka, oraz uzyskacie wskazania do podjęcia pracy terapeutycznej. Wczesne rozpoznanie problemów z rozwojem mowy , daje szansę Waszemu dziecku na lepszy rozwój i start w szkole.