Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (MRR)  jest skuteczną metodą wykorzystywaną do pracy z osobami
z wyzwaniami rozwojowymi.

W ciągu kilku ostatnich lat Metoda Ruchu Rozwijającego stała się w Polsce metodą stosowaną powszechnie podczas zajęć
z dziećmi. Urzekająca prostotą, naturalnością i uniwersalnością, swoją popularność zawdzięcza przede wszystkim temu,
że w gruncie rzeczy jest to system ćwiczeń – zabaw – relacji. Metoda została stworzona została przez Weronikę Sherborne – angielską nauczycielkę tańca i ruchu, w oparciu o wczesnodziecięce zabawy rodziców z dziećmi.

Dzięki wykorzystaniu naturalnej ekspresji ruchowej, komunikacji pozawerbalnej i elementów zabawy jest dostępna dla dzieci
a opiekunom dostarcza dodatkowych form oddziaływania.

W metodzie tej wykorzystuje się dotyk, ruch, ćwiczenia świadomości ciała i przestrzeni oraz wzajemne relacje, dziecko poznaje więc własne ciało i przestrzeń, która je otacza, spotyka w niej innego człowieka, uczy się współpracować, zdobywa zaufanie
do siebie i innych, a czując się bezpieczne może stać się twórcze.

Jest to aktywny i prosty program głównie dla dzieci młodszych ale może być również stosowany do pracy z dorosłymi, osobami
z zaburzeniami emocjonalnymi, rozwojowymi. Metoda ta przeznaczona jest dla dzieci z wszelkimi opóźnieniami rozwojowymi,
a także z nadpobudliwością.

Ćwiczenia mają za zadanie wspomóc rozwój fizyczny i rozwój osobowości, doskonalą ogólne umiejętności, dzieci nabierają silnego poczucia samego ciebie, swojej tożsamości, stają się pewne sienie, pewne tego co potrafią, uczą się podejmowania działań, szanowania uczuć innych i komunikowania się.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci z wyzwaniami typu:

  • upośledzenie umysłowe
  • autyzm
  • mózgowe porażenie dziecięce
  • zaburzenia emocjonalne i zaburzenia zachowania,
  • nadpobudliwość psychoruchowa
  • różnorodne choroby genetyczne

W programie ćwiczeń ruchowych wyróżnia się następujące grupy ćwiczeń wspomagających rozwój dziecka:

  • ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała
  • ćwiczenia pozwalające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu
  • ćwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy z partnerem a także grupą

Wykorzystując w pracy z dziećmi tę metodę uruchamiamy postępujący, niekończący się proces budowania zaufania, obrazu samego siebie i w efekcie – pozytywnych interakcji społecznych. Prowadzenie zajęć z dziećmi przedszkolnymi Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne wpływa korzystnie na sferę emocjonalną i motoryczną, na rozwój poznawczy w zakresie lepszej orientacji w schemacie własnego ciała, rozwój społeczny ucząc nawiązywania kontaktu z drugą osobą i wytwarzając pozytywny stosunek do innych.

Ćwiczenia twórcze przeprowadza się w formie tańca, pantomimy, dramy. Pozwalają one nawiązać i pogłębić kontakty międzyludzkie, poznać sytuacje, których ćwiczący nie doświadczyłby ze względu na swoją niepełnosprawność.