PUNKT PORADNICTWA „MOC W AMI” – PORADY ZE SPECJALISTAMI

W ramach działań Projektu „ Moc w AMI – rehabilitacja dla dzieci niepełnosprawnych”
01.04.2024-31.03.2025, jednym z zadań realizowanych jest:

PUNKT PORADNICTWA „ MOC W AMI” – PORADY ZE SPECJALISTAMI

Główną myślą przewodnią powstania punktu jest kompleksowa pomoc osobom niepełnosprawnym
i ich najbliższych w zakresie pozyskiwania poradnictwa społeczno- prawnego oraz rehabilitacji społecznej. Dzięki uruchomieniu punktu poradnictwa społeczno- prawnego osoby niepełnosprawne
i osoby z ich najbliższego otoczenia będą mogły w jednym miejscu, nieodpłatnie uzyskać wskazówek, informacji pomocniczych w rozwiązywaniu specyficznych dla tej grupy problemów, na jakie napotykają w codziennym życiu.

Zasadniczym celem w zakresie poradnictwa jest ocena stanu funkcjonowania dziecka pod względem psychologicznym i psychoruchowym oraz pomoc rodzicom w zrozumieniu tego.
Działania jakie będą wykonywane w ramach poradnictwa to konsultacje z różnymi specjalistami, ocena stanu funkcjonowania pod względem psychologicznym i ruchowym.


Konsultacje będę odbywać się osobiście po wcześniejszym umówieniu się na wizytę.
Na umówioną konsultację rodzic/opiekun przychodzi z dzieckiem. Konsultacja z terapeutą średnio trwa około 1h. Poradnictwo będzie odbywało się z psychologiem, fizjoterapeutą, terapeutą integracji sensorycznej, logopedą/neurologopedą, oligofrenopedagogiem.

Punkt Poradnictwa „Moc w AMI” jest nieodpłatny. Dzieci, które posiadają orzeczenie
o niepełnosprawności mogą skorzystać z konsultacji z wyżej wymienionych form wsparcia. 


Podczas konsultacji terapeuta prowadzący zapoznaje się z dzieckiem niepełnosprawnym i jego rodzicami, objawami, zaburzeniami i sytuacją życiową.  Ocenia stan funkcjonowania dziecka i jego możliwości poprzez bezpośrednie badanie dziecka, wywiad środowiskowy oraz dokumentację, jeżeli dziecko takową posiada. Poprzez ocenę stanu funkcjonowania specjalista określa poszczególne problemy i jakimi formami wsparcia może dziecko zostać objęte w procesie rehabilitacyjnym i terapeutycznym, które przyczynią się do poprawy jego stanu zdrowia i funkcjonowania.

Poradnictwo będzie miało charakter ogólnodostępny. Mogą skorzystać dzieci, osoby niepełnosprawne i ich rodziny, nie będące uczestnikami realizowanego projektu. Nie będzie brany pod uwagę wiek dziecka, zgłaszać się mogą rodzice z niemowlętami, dzieci przedszkolne, szkolne, młodzież, dzieci u których rodzice zaobserwowali jakieś nieprawidłowości, dysfunkcje.


Jesteś Rodzicem dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością ? Zachęcamy i zapraszamy ze skorzystania z Punktu Poradnictwa „ Moc w AMI” porady ze specjalistami realizowanego w ramach zadania 4 projektu „ Moc w AMI – rehabilitacja dla dzieci niepełnosprawnych” współfinansowanego ze środków PFRON.