Biofeedback w ORE AMI Zduńskiej Woli

Po krótkiej przerwie, ponownie w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjnym AMI ruszają zajęcia prowadzone metodą Biofeedback.

 

BIOFEEDBACK – SKUTECZNA METODA TRENINGOWA

Biofeedback jest metodą usprawniania pracy mózgu, a szczególnie tych obszarów, które odpowiadają za koncentrację uwagi i pamięć krótkotrwałą. Metoda ta zalecana jest, więc zwłaszcza osobom, które obserwują u siebie trudności w tych obszarach swojego funkcjonowania, bądź chcą u siebie wypracować większe zdolności w tych obszarach.


Biofeedback– biologiczne sprzężenie zwrotne, czyli dostarczanie człowiekowi informacji zwrotnej („feedback”) o zmianach jego stanu fizjologicznego. Zmiany fizjologiczne organizmu monitorowane są przez odpowiednie urządzenie, np. pomiarowy system komputerowy. Metoda ta wykorzystywana jest między innymi w psychologii, w medycynie, ale także w sporcie czy biznesie. Proponowana jest zarówno dla dzieci jak i osób dorosłych chcących poprawić umiejętność koncentracji uwagi, zapamiętywania, kodowania, relaksacji, itp.


Trening EEG Biofeedback usprawnia funkcje mózgu takie jak:

 • koncentracja uwagi,
 • opanowanie emocji,
 • relaks,
 • usprawnienie procesów myślowych
 • szybka nauka,
 • pamięć,
 • twórczość,
 • sen.

Metoda Biofeedback zalecana jest w pracy z dziećmi i młodzieżą, u których występują:

 • trudności szkolne (wyniki w nauce niższe od oczekiwanych);
 • specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia);
 • kłopoty z planowaniem i właściwą organizacją pracy;
 • zaburzenia koncentracji uwagi (w przebiegu ADD, ADHD);
 • nadpobudliwość psychoruchowa (w przebiegu ADHD);
 • zaburzenia zachowania, problemy z właściwym zachowaniem i ogólną samokontrolą;
 • zaburzenia snu;
 • stany lękowe, depresja;
 • trema, napięcie wewnętrzne, niska samoocena;
 • przewlekłe bóle głowy, migreny;
 • chroniczne zmęczenie;
 • tiki.

Biofeedback jest również sposobem na zwiększenie zdolności psychofizycznych dzieci i młodzieży w zakresie:

 • wydłużenie czasu koncentracji uwagi, co wpływa na wydłużenie czasu efektywnej nauki;
 • zwiększenie „pojemności” pamięci krótkotrwałej (STM);
 • lepszej organizacji swojego czasu;
 • poprawy ogólnej kondycji mózgu (przed egzaminami, maturą);
 • osiągania lepszych wyników we wszystkich dyscyplinach sportowych, w tańcu, w szkołach muzycznych.

 

materiał źródłowy: https://rowniewazni.org/biofeedback/?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIsvnd66uKhwMVcEdHAR3FRQXeEAAYAiAAEgLRb_D_BwE

 


Zapraszamy zainteresowane osoby na konsultację ze specjalistą i terapię z zakresu metody EEG Biofeedback.