Terapia wspierająca rozwój mowy w ramach projektu PFRON „Razem z nAMI możesz więcej…”

Okres wakacyjny oficjalnie rozpoczęty ☀️ A my w Fundacji AMI nieprzerwanie realizujemy zajęcia w ramach projektu współfinansowanego ze środków PFRON pn „Razem z nAMI możesz więcej – działania terapeutyczne i rehabilitacyjne skierowane dla dzieci z niepełnosprawnością” I okres 01.04.2024 – 31.03.2025.
Jedną z form wsparcia realizowaną w ramach projektu są zajęcia prowadzone z logopedą lub neurologopedą TERAPIA WSPIERAJĄCA ROZWÓJ MOWY.
W ostatnim miesiącu na terapii wspierającej rozwój mowy z ciocią Anią
Jaś podczas zajęć uczy się świadomej pracy i kontroli nad mięśniem okrężnym ust. Poprzez szereg ćwiczeń oddechowych i artykulacyjnych usprawnia pracę artykulatorów. Wykorzystując różnego rodzaju pomoce i kreatywne zabawki ćwiczymy wargi i język podbudzając je do prawidłowego działania. Dodatkowym plusem takich zabaw jest poszerzanie zasobów słownika czynnego
i biernego.
Michalinka ćwiczy wydłużanie fazy wydechowej. Ćwiczenia oddechowe to właśnie te ćwiczenia często stanowią podstawę zajęć logopedycznych. Prawidłowe gospodarowanie oddechem ma wpływ na płynność mowy.
Poprzez zabawę z wykorzystaniem wiatraków, piórek i gwizdków logopedycznych ćwiczona była bardzo ważna funkcja jaką jest oddech.
➡️ TERAPIA WSPIERAJĄCA ROZWÓJ MOWY ⬅️
Program zajęć logopedycznych czy neurologopedycznych wspierających rozwój mowy jest indywidualnie dostosowany do każdego z uczestników projektu.
Programy zajęć obejmują:
☑️ Ćwiczenia zmierzające do poznania drugiej osoby, sposobów komunikowania się, przekazywania informacji i emocji np.
▪️ naśladownictwo,
▪️ rozwijanie umiejętności współdziałania z drugą osobą (ćwiczenia rozwijające wzajemne zaufanie),
▪️ układanie wybranych symboli graficznych,
▪️ wyodrębnienie, rozróżnianie, segregowanie, odwzorowywanie.
☑️ Ćwiczenia percepcji i pamięci wzrokowej
☑️ Ćwiczenia rozwijające mowę, myślenie i wzbogacające słownik. ćwiczenia narządów mowy
☑️ Ćwiczenia percepcji słuchowej (słuchu fonematycznego)
☑️ Ćwiczenia rozwijające i wzbogacające słownik dziecka i pamięć słowną.
Ważne jest, aby w terapii dziecka specjalnej troski wykorzystywać takie narzędzia, które pozwalają urozmaicić każde zajęcia oraz aktywizują dziecko i aby stosować takie metody, które odnoszą widoczny i pożądany efekt. Do uzupełnienia terapii prowadzonej z logopedą lub neurologopedą można wykorzystać pomoce multimedialne lub oprogramowania komputerowe.
Projekt współfinansowany ze środków PFRON.