Odruchy Wzrokowo – Słuchowe

Podstawowa koncepcja Integracji Odruchów Wzrokowo – Słuchowych według metody dr Swietłany Masgutowej opiera się na wiedzy o strukturze, dynamice prawidłowego rozwoju schematu odruchu. Prawidłowy rozwój dojrzewania odruchu stanowi bazę dla kolejnych etapów rozwoju i koordynacji np. wzrok – słuch, słuch – mowa, a dalej umiejętności czytania, pisania.

Rozwój odruchów wzrokowo – słuchowych, pojawienie się ich w określonym czasie, rozwój, dojrzewanie, współdziałanie z innymi odruchami oraz koordynacja z ruchami i nawykami kontrolowanymi i świadomymi – jest niezbędnym elementem dla kształtowania podstaw koordynacji, nawyków widzenia i umiejętności słuchania oraz wykonywania złożonych czynności.

Celem terapii odruchów wzrokowo – słuchowych jest uruchamianie naturalnych mechanizmów funkcjonowania widzenia i słuchania, aktywizacji procesów koordynacji wzrokowo-słuchowej, w celu optymalizacji ich rozwoju i uczenia się.