Masaż klasyczny

Masaż klasyczny jest formą oddziaływania na ustrój za pomocą której wykorzystywane są bodźce mechaniczne, głównie
w postaci ucisku na tkanki w celu wywoływania odczynów fizjologicznych. Masaż klasyczny jest zespołem technik, które znajdują swoje zastosowanie
w odpowiedniej kolejności a także wywierają wpływ na tkanki ustroju człowieka, powodując wystąpienie odczynów w tkankach
i narządach.

Masaż klasyczny może być zastosowany jako terapia dla pacjentów z problemami: zaburzenia układu neurologicznego, zaburzeń w układzie ruchu, zaburzenia układu krwionośnego, zaburzenia w sferze psychicznej, choroby układu limfatycznego, schorzenia układu nerwowego i inne.

Masaż klasyczny może być stosowany jako terapia dla pacjentów z problemami:

– zaburzenia ze strony układu neurologicznego
– zaburzenia w układzie ruchu
– zaburzenia w układzie krwionośnym
– zaburzenia w sferze psychicznej
– blizny pooperacyjne
– choroby układu limfatycznego
– schorzenia układu oddechowego
– choroby zwyrodnieniowe