2016-2017 „Kompleksowa specjalistyczna rehabilitacja dzieci…- III rok

Kompleksowa specjalistyczna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych szansą ich samodzielności” to kolejny projekt skierowany do dzieci niepełnosprawnych, który jest realizowany w Ośrodku AMI w Sieradzu od marca 2014 roku przez okres 3 lat.

W III roku trwania projektu,  zostanie zrealizowanych ponad 6400 indywidualnych bezpłatnych zajęć terapeutycznych.

 

W drugim roku realizacji projektu, fundacja pomaga niespełna 50 dzieciom z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności. Dziecko otrzymuje w ramach projektu średnio ponad 160 godzin wsparcia. Te intensywne działania pozwalają osiągnąć założone cele

Realizowany projekt to duże specjalistyczne wsparcie dla dzieci z różnymi dysfunkcjami i deficytami rozwojowymi.

Kompleksowe zajęcia rehabilitacyjne oferowane w ramach projektu to:

 • Integracja Sensoryczna;
 • Sala Doświadczania Świata;
 • Kinezjoterapia;
 • Rehabilitacja w Ortezie DUNAG 2
 • Masaż;
 • Terapia behawioralna;
 • Gimnastyka korekcyjna;
 • Dogoterapia;
 • Terapia logopedyczna/neurologopedyczna;
 • Kinesjology Taping;
 • Neurosensoryczna Terapia Taktylna dr Swietłany Masgutowej;
 • PROGRAM TEACCH;
 • Terapia przez sztukę.

Jak widać w ramach projektu jest realizowany szeroki wachlarz specjalistycznych zajęć. W ramach projektu  pomagamy dzieciom z autyzmem, porażeniem mózgowym, z chorobami genetycznymi i innymi schorzeniami.  Prowadzona terapia dzieci z autyzmem w Sieradzu przynosi oczekiwane efekty.
logo_PFRON_strona

To działanie jest realizowane dzięki współfinansowaniu przez PFRON i 1% podatku dla AMI KRS 0000246136