2017-2019 „AMI Pomaga – bezpłatna rehabilitacja dzieci w Sieradzu

 

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „AMI” po raz kolejny bezpłatnie pomaga dzieciom w  nowym projekcie: „AMI Pomaga – specjalistyczna pomoc dla dziecka niepełnosprawnego”, który realizowany jest w Ośrodku Rehabilitacyjnym AMI w Sieradzu. w okresie 01.04.2017-31.03.2019

 

Projekt zwrócony jest do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do 18 roku życia, z terenu województwa łódzkiego. Celem projektu jest pomoc osobom niepełnosprawnym poprzez zwiększenie ich samodzielności i funkcjonowania w społeczeństwie oraz pomoc w wykonywaniu czynności samoobsługowych poprzez organizację specjalistycznych zajęć terapeutycznych, aby w przyszłości mogły być maksymalnie samodzielne, niezależne od opiekunów. Pierwszy okres projektu trwa od kwietnia 2017 roku do marca 2018 roku, w którym to zrealizowanych zostanie 14 różnych form wsparcia. W tym okresie Fundacja pomoże 35 dzieciom. Warunkiem kwalifikacji jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności. Na każde dziecko przeznaczone zostanie średnio ponad 170 godzin zajęć.

 

Dzieci oraz młodzież niepełnosprawna będzie objęta bezpłatnymi indywidualnymi zajęciami   w wymiarze od 2 do 5 godzin w tygodniu z następujących form wsparcia:

 • Kinezyterapia
 • Masaż klasyczny
 • Terapia Taktylna wg metody dr Swietłany Masgutowej
 • Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych wg metody dr Swietłany Masgutowej
 • Integracja odruchów twarzy wg metody dr Swietłany Masgutowej
 • Terapia logopedyczna
 • Terapia behawioralna
 • Terapia ręki
 • Terapia pedagogiczna
 • Terapia przez sztukę
 • Terapia polisensoryczna
 • Dogoterapia
 • Biofeedback
 • Terapia wspomagana komputerowo

 

Osoby niepełnosprawne, jakim dążymy pomóc poprzez projekt „AMI Pomaga – specjalistyczna pomoc dla dziecka niepełnosprawnego” cierpią miedzy innymi na: upośledzenie umysłowe, mózgowe porażenie dziecięce, autyzm, schorzenia o podłożu genetycznym (np. zespół Downa, Aspergera, Reta, Williamsa, Turnera, Kinefertera) i inne schorzenia. Dla każdego dziecka zakładamy specjalistyczne indywidualne podejście, dostosowując odpowiednio formy wsparcia do konkretnego przypadku chorobowego i postawionych do osiągnięcia celów.

 

To działanie jest realizowane dzięki współfinansowaniu przez PFRON i 1% podatku dla Fundacji AMI. Szukasz pomocy dla swojego dziecka zgłoś się do AMI…

 

To działanie jest realizowane dzięki współfinansowaniu przez PFRON i 1% podatku dla Fundacji AMI.

Szukasz pomocy dla swojego dziecka zgłoś się do AMI…