2015-2016 Projekt: Pomagamy odzyskać nadzieję …

mini ami 4.4.2014 23Fundacja „AMI” zgodnie ze swoją misją „Pomagamy odzyskać nadzieję tam, gdzie jej nie ma” stale i na bieżąco wspiera swoich podopiecznych, jak również dzieci- osoby niepełnosprawne, które zgłaszają się do niej. Wraz z kolejnymi latami, rozwojem a także potrzebami osób zgłaszających się do Fundacji formy oferowanej pomocy poszerzają się.

 

Fundacja wprowadza innowacyjne projekty, które dotowane są z różnych źródeł, dzięki temu dzieci niepełnosprawne mogą brać czynny udział w bezpłatnych zajęciach. Jednym z ostatnich realizowanych projektów jest projekt „Pomagamy odzyskać nadzieję –rehabilitacja osób niepełnosprawnych”, którego realizacja dotyczyła rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

W miesiącu marcu 2016 roku kończy się III okres trwania projektu. Dzięki jego realizacji 33 dzieci mogło skorzystać z bezpłatnych zajęć. Dzieci- beneficjenci projektu przez cały rok byli objęci kompleksową opieką specjalistów. Spośród dwunastu oferowanych przez Ośrodek form wsparcia zostało wdrożonych pięć form terapii. Głównym założeniem projektu jest przede wszystkim zwiększenie u beneficjentów samodzielności w wykonywaniu czynności samoobsługowych, wzrost sprawności ruchowej, usprawnienie wrażliwości dotykowej, słuchowej, wzrokowej, wzrost umiejętności komunikacji z otoczeniem, rozwinięcie procesów poznawczych, w tym również logicznego myślenia, koncentracji uwagi.

Realizacja 5 godzin w tygodniu bezpłatnych i indywidualnych zajęć dała szansę na zmodyfikowanie pewnych dysfunkcji u dzieci, tym samym poprawę ich funkcjonowania i samopoczucia. Oferując tak duże wsparcie specjalistów oraz ich indywidualne podejście do każdego dziecka AMi dostosowuje odpowiednie formy wsparcia, które pozwolą osiągnąć założone cele pracy.

 

Beneficjentami projektu są osoby niepełnosprawne do 18 roku życia, które zamieszkują teren województwa łódzkiego, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Projekt ten współfinansowany jest ze środków PFRON oraz środków pozyskanych w ramach 1% podatku i jest realizowany w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym AMI w Zduńskiej Woli.

Proponowane przez Ośrodek AMI formy terapii, gdzie dziecko uczestniczy w pięciu spośród dwunastu form wsparcia to między innymi: Terapia Taktylna, Dogoterapia, Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych, Terapia Ręki, Kinesiology Taping, Terapia Pedagogiczna, Arteterapia, Ruch rozwijający Weroniki Sherborne, PNF, Biofeedback, Muzykoterapia/Choreoterapia, Aktywizacja dziecka w zakresie kompetencji komunikacyjnych.

Przekaż 1% podatku Zduńska Wola W deklaracji PIT wpisz 0000246136

Projekt współfinansowany ze środków PFRON