Zajęcia rehabilitacyjne FITS w ramach projektu PFRON „W AMI ZMAGAMY SIĘ Z BARIERAMI – REHABILITACJA DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH” III rok

Rehabilitacja metodą FITS


W ramach projektu pn „W AMI ZMAGAMY SIĘ Z BARIERAMI – REHABILITACJA DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH” III rok 01.04.2023 – 31.03.2024, jedną z form wsparcia proponowaną dla uczestników jest Rehabilitacja prowadzona metodą FITS.


Na zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych metodą FITS z Panem Mateuszem Kacper wykonywał trening sensomotoryczny w celu poprawy kontroli układu nerwowego nad funkcją mięśni, wspólnie pracowali nad przywróceniem prawidłowych krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej i korekcją ustawienia klatki piersiowej.

Uczyli się stabilizacji dolnego tułowia w różnych pozycjach, również na wałku rehabilitacyjnym, ćwiczenia stabilizacji z zachowaniem korekcyjnego ustawienia tułowia w trzech płaszczyznach, a także wykonywali ćwiczenia elongacyjne kręgosłupa.


Więcej o metodzie:
https://www.ami.org.pl/rehabilitacja-metoda-fits/