Rehabilitacja metodą FITS

Na czym polega rehabilitacja metodą FITS ?

Metoda FITS czyli Funkcjonalnej Indywidualnej Terapii Skolioz  jest koncepcją autorską, która może być stosowana jako: samodzielny system korekcji skolioz, wspomaganie leczenia gorsetowego, przygotowania dzieci do zabiegu operacyjnego a także korekcja obręczy barkowej i miedniczej po zabiegach operacyjnych.

Jakie cele dziecko może osiągnąć przez zastosowanie metody FITS ?

  • uświadomienie dziecku istniejących deformacji kręgosłupa i tułowia oraz wskazanie kierunku korekcji skoliozy
  • relaksacja struktur mięśniowo – powięziowych ograniczających trójpłaszczyznowy ruch korekcyjny
  • poprawa segmentalnej kifotyzacji kręgosłupa piersiowego
  • nauka prawidłowego obciążania stóp w celu poprawy ustawienia miednicy i równomiernego obciążania kończyn dolnych
  • wzmocnienie siły mięśni dna miednicy oraz krótkich rotatorów kręgosłupa w celu poprawy stabilizacji dolnego tułowia
  • nauka prawidłowego shiftu kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej dla korekcji łuku pierwotnego ze stabilizacją (bądź utrzymaniem w korekcji) łuku wtórnego
  • torowanie prawidłowego trójpłaszczyznowego oddechu korekcyjnego w pozycjach fizjologicznych
  • wskazanie prawidłowych wzorców korygujących skoliozę oraz wszelkie deformacje tułowia związane ze skrzywieniem (asymetria ustawienia głowy, asymetria linii barków, łopatek trójkątów talii i miednicy)
  • nauka ćwiczeń równoważnych i poprawiających nerwowo – mięśniową koordynację w korekcji skoliozy
  • nauka prawidłowego obciążania pośladków w siadzie, nauka prawidłowego chodu i czynności dnia codziennego.

Koncepcja FITS została opracowana w 2004 roku przez dr n med. Mariannę Białek oraz mgr Andrzeja M’hango. Na podstawie wieloletnich doświadczeń oraz licznych badań i dyskusji w gronie naukowców (ortopedów. biomechaników, rehabilitantów i psychologów) koncepcja FITS jest stale rozwijana i prezentowana na licznych konferencjach naukowych zarówno w Polsce jak i za granicą.