„Z AMI KROKIEM DO PRZODU – …” – rehabilitacja w kombinezonach

W Fundacji AMI prowadzona jest rehabilitacja w kombinezonach DUANG 02, kombinezonach Upsee oraz SpiderSuit.

Rehabilitacja w kombinezonach jest jedną z form wsparcia w projekcie „Z AMI KROKIEM DO PRZODU – bezpłatna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych” współfinans. przez PFRON.

 

Orteza DUNAG 02 (kombinezon kosmiczny)
Ćwiczenia w kombinezonach kosmicznych (orteza rehabilitacyjna typu DUNAG 02). Ta metoda pracy jest skuteczna zwłaszcza u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i składa się na prowadzenie i wspomaganie ćwiczeń ruchowych u dzieci i młodzieży
z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego, u których występuje zakłócenie postawy i aktywności ruchowej. Oferta rehabilitacyjna DUNAG 02 składa się z następujących elementów: kamizelki, spodenek, podpór kolanowych i stopnych, między którymi indywidualnie rozmieszczone są elementy ciągnięte naciągi. Wyżej wymienione elementy sposób równoważący, utrudniający, zastępujący, korygujący jak i wspomagający oddziaływują prioprioceptywnie na układ biomechaniczny pacjenta powodując optymalne ustawienie poszczególnych elementów ciała względem siebie i na tej bazie następuje utrwalanie prawidłowych lub zbliżonych do prawidłowych wzorców ruchowych. Poprzez docisk tzw. Hypergrawitację budowane jest również napięcie w centrum, co z kolei umożliwia pacjentom na zwiększoną kontrolę nad poszczególnymi elementami ciała jak i podczas ruchu kodowanie prawidłowych wzorców ruchowych. Głównym celem rehabilitacyjnym przy zastosowaniu tej metody jest: poprawa propiocepcji, redukcja patologicznych odruchów, przywracanie prawidłowej postawy ciała oraz wzorca ruchowego, zapewnienie zewnętrznej stabilizacji ciała, utrwalanie wyuczonych umiejętności ruchowych, zwiększenie kontroli nad poszczególnymi elementami ciała.

 

 

 

Upsee to wyjątkowy kombinezon przeznaczony do pionizacji i nauki chodu, który wspiera aktywny tryb życia dziecka. Przeznaczony dla dzieci z dysfunkcjami nerwowo-mięśniowymi, w tym dla dzieci z: zaburzeniami napięcia mięśniowego; uszkodzeniami neurologicznymi (porażenie spastyczne, mózgowe porażenie dziecięce, rozszczep kręgosłupa, przepuklina oponowo rdzeniowa); opóźnieniem w rozwoju psychoruchowym. Dzięki Upsee dzieci mogą aktywnie uczestniczyć w zabawie
z rówieśnikami, spacerze i wielu domowych czynnościach.

 

  

 

Kombinezon SpiderSuit stworzony jest w celu korekcji wadliwych postaw wśród pacjentów cierpiących na schorzenia OUN, który przebieg związany jest ze zmianami zaistniałymi wskutek wad rozwojowych okresu prenatalnego (MPDz, mutacje genetyczne) jak i wielu schorzeń neurologicznych oraz ortopedycznych nabytych w trakcie życia ( udar, urazy mózgu, zaniki mięśniowe itp.). Orteza Spider suit jest doskonałym narzędziem rehabilitacyjnym, które nie tylko wspomaga proces usprawniania, ale ma również znaczący wpływ na skrócenie czasu terapii.

 

Można go używać jako całość (czapeczki, kamizelki, spodenek, nakolanników, kortezy kończyny górnej, butów) łącząc go elastycznymi konektorami lub tez każdy z ww. elementów każdy z osobna. Orteza Spider Suit posiada system metalowych oczek, które wykorzystuje się w pracy z pacjentem min. W UGUL-u w „pająku” . samo umiejscowienie metalowych oczek pozwala w wielu przypadkach na zrezygnowanie skórzanego pasa stanowiącego bazę „pająka” co przyśpiesza przygotowanie pracy.

 

Efekty z zastosowania kombinezonu SpiderSuit: zewnętrzna stabilizacja tułowia, normalizacja tonu mięśniowego, nauka i poprawa techniki chodu, korekcja pozycji ciała, pozytywny wpływ na układ westykularny, wspomaganie słabych mięśni, stymulacja sensomotoryczna., redukcja odruchów patologicznych., dynamiczna korekcja nerwowo-mięśniowa, zwiększenie siły
i wytrzymałości mięśniowej, poprawa balansu i koordynacji ruchowej, zwiększenie uwapnienia kości, rozwój umiejętności ruchowej umożliwiających funkcjonalną niezależność, zmniejszenie ryzyka podwichnięć w stawach biodrowych, polepszenie propriocepcji, stymulacja mózgu oraz usprawnienia pracy CUN, wpływ na rozwój zarówno ruchów globalnych, jak i precyzyjnych.