Gratulacje dla Pana Pawła

 

Pan Paweł współpracuje z Fundacją AMI od kilku lat.

W ostatnim czasie uczestniczył i pomyślnie ukończył z wyróżnieniem kurs podstawowy  NDT Bobath, który odbył się w Warszawie, w listopadzie 2018 roku oraz styczniu 2019 roku.

Ukończony kurs na terapeutę NDT Bobath upoważnia do samodzielnego prowadzenia terapii neurorozwojowej.

Wszyscy, gratulujemy Panu Pawłowi a także cieszymy się, że każdy podnosi swoje kwalifikacje zawodowe oraz wzbogaca swój warsztat pracy uczestnicząc w różnych szkoleniach, kursach i konferencjach.

Więcej o metodzie NDT BOBATH również na naszej stronie:
https://www.ami.org.pl/rehabilitacja-ndt-bobath/

Pan Paweł poszerzył nasze grono terapeutów NDT Bobath, jeśli chcą Państwo zapisać się na zajęcia rehabilitacyjne prowadzone metodą NDT Bobath zapraszamy do sekretariatu Fundacji AMI po więcej informacji.

 

Rehabilitacja NDT Bobath w Ośrodku AMI w Zduńskiej Woli:

Ćwiczenia nad zrównoważona praca zginaczy i prostowników, zwiększenie aktywności w tułowiu, poprawa alignmentu.

    

    

Ćwiczenie aktywnego wyprostu, pchanie, dysocjacja obręczy biodrowej, dysocjacja obręczy barkowej, rotacje z wyprostem.

    

    

 

Ćwiczenie aktywnego wyprostu, pchanie, dysocjacja obręczy biodrowej, dysocjacja obręczy barkowej, rotacje z wyprostem oraz nauka chodu z pomocą kijków.

  

  

  

Symetryczna praca kończynami górnymi, profilaktyka pomijania kończyny.

  

Praca nad zmniejszeniem hipertonicznego napięcia mięśni pochodzenia nieneuronalnego na urządzeniu Galileo.