Trening metodą Warnkego w ramach projektu „W AMI zmagamy się z barierAMI – rehabilitacja dla niepełnosprawnych” III rok

Jedną z form wsparcia realizowaną w projekcie pn „W AMI zmagamy się z barierAMI – rehabilitacja dla niepełnosprawnych” III rok 01.04.2023 – 31.03.2024 współfinansowanym ze środków PFRON jest Trening prowadzony metodą Warnkiego.

Są to zajęcia indywidualne podczas, których dzieci ćwiczą centralne przetwarzanie słuchowe, które ma istotne znaczenie dla prawidłowego dekodowania słów oraz rozumienia treści mowy.

 


Na zajęciach w ramach projektu pn „W AMI zmagamy się z barierAMI – rehabilitacja dla niepełnosprawnych” przeprowadzany jest trening słyszenia i widzenia, czytanie tekstów złożonych oraz selektywność percepcji.

Taka forma terapii wspiera dzieci mające trudności szkolne tj. trudności w nauce, problemy w nauce czytania i pisania ,problemy z lateralizacją, koncentracją, itp.