Terapia Wspomagana Komputerowo

Jedną z wielu specjalistycznych form wsparcia realizowanych w Fundacji AMI jest TERAPIA WSPOMAGANA KOMPUTEROWO. Zajęcia prowadzone są z pedagogiem specjalnym bądź oligofrenopedagogiem.

Celem terapii wspomaganej komputerowo jest poprawa  sprawności przy wszystkich rodzajach zaburzeń funkcji poznawczych mózgu (pamięć, koncentracja, uwaga, koordynacja psychoruchowa).

W trakcie trwania terapii wspomaganej komputerowo Podopieczni pracują na programach edukacyjnych dzięki, którym ćwiczą pamięć, uwagę czy funkcje wzrokowo-przestrzenne. Każdy z nich zawiera ćwiczenia o różnych poziomach trudności. Są one dostosowane do potrzeb osób z różnorodnymi trudnościami i deficytami.

Dzieci chętnie korzystają z tej formy wsparcia.

Zastosowanie rehabilitacji wspomaganej komputerowo w programie usprawniania osób niepełnosprawności może ułatwić wiele procesów związanych ze sferą funkcjonalną pacjentów. Dynamiczny rozwój technologii komputerowej, informatycznej i wirtualnej rzeczywistości daje nowe możliwości rehabilitacji neurologicznej, co powszechnie zostało nazwane wirtualną rehabilitacją. Badania potwierdzają, że komputerowa gimnastyka umysłu (brain fitness) jest skuteczną formą terapii objawowej  u osób chorych (spektrum zaburzeń neurologicznych, integracji sensomotorycznej).