Terapia Ręki/ Grafomotoryka

Nie ulega wątpliwości, że bez sprawnej czynności rąk trudno jest dziecku osiągnąć odpowiedni poziom samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego…

Zajęcia terapeutyczne przeznaczone są przede wszystkim dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, u których zauważa się nasilone trudności w utrzymaniu odpowiedniego poziomu graficznego pisma i ruchami precyzyjnymi rąk.

Najważniejszym aspektem terapii jest przede wszystkim właściwa diagnoza podłoża zaburzeń i trudności występujących u dziecka. Podczas zajęć dzieci wykonują liczne ćwiczenia, których nadrzędnym zadaniem jest usprawnianie motoryczne w zakresie dużej motoryki i odpowiednich ruchów ręki dziecka (lewo- i praworęcznego) oraz rozwijanie precyzji ręki i oka (koordynacji wzrokowo – ruchowej).

Istotnym elementem zajęć jest także wykształcanie prawidłowych nawyków takich jak: zachowanie właściwej pozycji ciała podczas wykonywania zadań grafomotorycznych oraz opanowanie prawidłowego chwytu ołówka lub długopisu. Na zajęciach dzieci mają szansę również nauczyć się jak kontrolować siłę nacisku ręki w trakcie pisania oraz odpowiednio regulować napięcie mięśniowe, jak również doskonalić precyzję ruchów, poznają też techniki opanowywania właściwych nawyków ruchowych związanych z prawidłowym kierunkiem pisania. Sprawność ruchowa ręki wiodącej powinna być na tyle rozwinięta, aby dziecko swobodnie mogło rysować, wycinać i wykonywać różne zadania graficzne i samoobsługowe. Wówczas bez trudu opanuje umiejętność pisania.

Terapia ręki ma na celu:

  • usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców,
  • wyuczenie zdolności skupienia uwagi, patrzenia,
  • wzmacnianie koncentracji.
  • poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej
  • ukształtowanie umiejętności przekraczania linii środkowej ciała
  • dostarczanie wrażeń dotykowych i poznawanie przez dziecko różnych kształtów i struktur materiałów oraz ich rozróżniania

Ćwiczenia dobierane są indywidualnie do potrzeb i sprawności każdego dziecka.

Jeśli Twoje dziecko ma problemy z koncentracją uwagi, ma trudności pisaniu, samoobsłudze i innych czynnościach precyzyjnych, zgłoś się do nas.

Przeprowadzimy staranną diagnozę, a następnie zaproponujemy odpowiedni program terapeutyczny dostosowany do potrzeb Twojego dziecka.