Terapia przez sztukę – realizacja projektu „Z AMI KROKIEM DO PRZODU- bezpłatna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych”

Terapia przez sztukę polega nie tylko na wykorzystaniu w procesie terapeutycznym różnorodnych technik plastycznych, ale także w szerszym znaczeniu – wykorzystuje się m.in. muzykę, plastykę, taniec czy baśń…   

 

W trakcie zajęć stymulowane są zmysły. Terapia ta rozbudza również pozytywne emocje
i wpływa na samopoczucie. Buduje u uczestnika zajęć poczucie własnej wartości. W trakcie ich trwania odreagowuje on wewnętrzne napięcia, niepowodzenia, frustracje i agresję. Działa ona bowiem relaksacyjnie. Terapia przez sztukę kształtuje wrażliwość na piękno oraz buduje świadomość estetyczną. Rozwija kreatywność i uaktywnia wyobraźnię. W trakcie terapii wspierany jest rozwój ruchowy, poznawczy, pobudzany wszechstronny rozwój dziecka, rozwijana sprawność manualna. Wpływa ona również na rozwój mowy.

 

 

Dodam, że poprzez prace plastyczne uczestnicy mają możliwość do osobistych i własnych „wypowiedzi” za pomocą różnego rodzaju środków plastycznych. W trakcie muzykoterapii zaś może się u nich zmniejszyć napięcie psychoruchowe i poziom lęku.