Terapia Integracjacji Odruchów Wzrokowo-Słuchowych w Fundacji AMI

Integracja Odruchów Wzrokowo – Słuchowych według metody dr Swietłany Masgutowej.         

 

W czasie terapii stosuje się specjalne techniki , które mają na celu pobudzać i przygotowywać receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensoryczno- motorycznych pochodzących z otoczenia.
Celem metody jest : -usprawnianie widzenia oczu ocznego i percepcji wzrokowej
– usprawnianie słyszenia obu usznego i percepcji słuchowej ,
– optymalizacja i rozluźnienie pracy mięśni odpowiadających za ruchy gałek ocznych i prawidłową pracę narządu słuchu
– rozszerzenie pola widzenia oraz polepszenie skupienia
– aktywizacja funkcji mózgu kontrolujących pracę wzrokową i słuchową,
– aktywizacja schematów odruchów wzrokowych : wodzenie oczami, zbieżność oczu , widzenia jednoocznego , widzenie obuocznego, stabilność wzroku, „ figura – tło”itp.

Zajęcia OWS to jedna z 18 form wsparcia w projekcie” Z AMI KROKIEM DO PRZODU- bezpłatna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych”.