Terapia Integracji Odruchów Dynamicznych i Posturalnych

W szerokim rozumieniu odruch – to kierowana przez układ nerwowy reakcja ciała, powstająca w odpowiedzi na drażnienie receptorów na skórze, ścięgnach, mięśniach określonego obszaru ciała, błony śluzowej, źrenic.

Dziecko rodzi się z kompleksem odruchów, których sens polega na naturalnym przystosowaniu się organizmu do otaczającego środowiska i rozwoju działalności psychicznej, tj. odruchami bezwarunkowymi lub wrodzonymi.

Odruchy wrodzone charakteryzują się stereotypową specyficzną kolejnością realizacji aktu zachowania. Powstają one przy pierwszej konieczności pojawienia się „specyficznego” dla każdego z nich bodźca, zapewniając tym samym stałość realizacji najbardziej życiowo ważnych funkcji organizmu niezależnie od przypadkowych czy przejściowych warunków środowiska. Odruchy stanowią ogólna zdolność organizmu do reagowania na bodźce sensoryczne i proprioceptywne, są jednocześnie programem pierwotnych ruchów i działań danych nam od natury, które pozwalają przetrwać organizmowi w danych warunkach.

AMI118mmDziecko rodzi z się z całym kompleksem odruchów, które pozwalają mu przystosować się w naturalny sposób do środowiska, które będzie je otaczało poza łonem matki – odruchy bezwarunkowe. Odruchy są, więc niezbędne, aby dziecko mogło przeżyć pierwsze tygodnie życia, są także neurofizjologiczną podstawą procesów rozwoju i uczenia się, wpływają na pracę naszego mózgu, procesy myślowe i intelektualne.

Z różnych powodów także życiowych w wyniku urazu, stresu w życiu płodowym, w czasie porodu lub pierwszych dniach życia może dojść do niewykształcenia się odruchu, nie zostanie on zintegrowany z całym układem – systemem ruchowym. Niezintegrowane odruchy kierują procesy myślowe do tyłomózgowia aktywizując strategię obronną mózgu, co w dłuższej perspektywie prowadzi do przeciążenia procesów nerwowych, nieprawidłowego napięcia mięśniowego, przeszkadza adekwatnej percepcji, racjonalnemu myśleniu i posługiwaniu się wiedzą, wpływa też w znacznym stopniu na procesy emocjonalne dziecka czy osoby dorosłej.

Poprzez terapię Integracji Odruchów Dynamicznych i Posturalnych można:

• nauczyć się prawidłowych wzorców ruchowych takich jak czworakowanie, siedzenie, chodzenie,
• poprawić napięcie mięśniowe,
• poprawić koordynację ruchową,
• poprawić rozwój ruchowy oraz technikę chodu,
• poprawić koordynację wzrokowo – ruchową,
• poprawić orientację w przestrzeni,
• zmniejszyć zachowania agresywne.

W dorosłym życiu odruchy mogę aktywizować się w stanach chorobowych układu nerwowego, w wyniku urazu lub w sytuacjach stresu czy traumy.

AMI097mmTerapia Integracji Odruchów Dynamicznych i Posturalnych według metody dr Swietłany Masgutowej jest skierowana zarówno do dzieci jak i dorosłych, w różnym stanie fizycznym i umysłowym i opiera się na diagnozie i korekcji schematów odruchów. Poprzez dotyk, masaż podlegający określonym schematom, rozwijamy zespół odruchów dla ułatwienia ich dojrzewania i integracji z całym układem ruchowym, co gwarantuje prawidłowy rozwój ruchowy, intelektualny i emocjonalny.