Turnusy rehabilitacyjne

Stacjonarne turnusy rehabilitacyjne

Zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty turnusów rehabilitacyjnych prowadzonych w Akademii Rozwoju Ruchowego AMI. Na turnusy przyjmujemy dzieci w każdym wieku. Program i grafik terapii układany jest indywidualnie dla każdego dziecka tak, aby czas spędzony u nas przyniósł najlepsze efekty. Naszą ofertę kierujemy w szczególności do dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, z autyzmem, nadruchliwością, ADHD, ADD, niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością intelektualną, trudnościami w nauce.

AMI190mAMI004mmAMI044mm

 

 

 

 

 

Podczas turnusu dziecko może korzystać z następujących terapii:

 • Rehabilitacja ruchowa;
 • Integracja Sensoryczna;
 • Terapia logopedyczna/neurologopedyczna;
 • Sala Doświadczania Świata;
 • Artyterapia;
 • Terapia ręki;
 • Terapia pedagogiczna;
 • Dogoterapia;
 • Gimnastyka Korekcyjna;
 • Terapia neurosensomotoryczna;
 • Terapia taktylna.
 • Kombinezony DUNAG

Wszystkie zajęcia prowadzone są indywidualnie.

Przed rozpoczęciem turnusu prosimy o dostarczenie dokumentacji psychologiczno-pedagogicznej i historii choroby dziecka, na jej podstawie zaproponujemy Państwu dobór odpowiednich dla dziecka metod terapeutycznych i ustalimy grafik zajęć.

Turnusy realizujemy w sesjach tygodniowych, dwutygodniowych i trzytygodniowych. Zajęcia rozłożone są na 5 dni (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00).

W zależności od potrzeb dziecka dziennie planowane jest od 4-6 godzin zajęć. W miarę możliwości i dostępności sal oraz terapeutów staramy się wybierać terminy i godziny najdogodniejsze dla dziecka i rodziców.