Terapia Johansena

Metoda Johansena (IAS) jest to program terapii dźwiękowej, w ramach której słucha się indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej, specjalnie dobranej do stymulacji połączeń nerwowych prowadzących do i wewnątrz mózgu, a w szczególności obszarów odpowiedzialnych za obsługę mowy.

Na podstawie wstępnej diagnozy przeprowadzonej przy pomocy specjalistycznego audiometru i oprogramowania diagnostycznego, dla każdej osoby poddającej się terapii przygotowany jest zindywidualizowany program terapii stosownie do wyników diagnozy oraz stosowanie się do stwierdzonych możliwości oraz potrzeb  – ponadto dobierany jest zestaw dźwięków do terapii i tworzona jest Terapia indywidualnej stymulacji słuchowej IAS.

Metoda Johansena IAS przeznaczona jest zarówno dla małych dzieci (od trzeciego roku życia), dzieci starszych, młodzieży, jak i dla osób dorosłych – dla osób z różnymi problemami mowy i/lub języka, zarówno mówionego jak i pisanego (włączając w to specyficzne trudności z nauką u dzieci oraz dysleksją). Omawiane problemy mogą dotyczyć jednego lub wielu z następujących obszarów:

 • niepoprawne wymawianie części słów („zjadanie”, dodawanie, zniekształcenie części słów)
 • ograniczenie w zakresie zrozumienia języka mówionego
 • opóźniony rozwój mowy
 • zaburzenia z przetwarzaniem dźwięków (słuchaniem)
 • język pisany – dysleksja
 • czytanie
 • zdolność zapisywania poprawnie usłyszanych wyrazów
 • niepoprawne rozpoznawania fonologicznej struktury dźwięków/wyrazów (np. rytmów, sylab, fonemów)
 • ograniczenie lub niedorozwój organizacji/koordynacji ruchu – dyspraksja
 • osoby z ADHD, autyzmem i powiązanymi zaburzeniami
 • rozumienie i zapamiętywanie informacji oraz poleceń
 • zaburzenie koncentracji i uwagi
 • problemy z samooceną i motywacją, depresja i drażliwość
 • niepoprawne zachowania w wyniku niedostatecznie rozwiniętych zdolności interpersonalnych
 • nadwrażliwość na głośne lub niektóre dźwięki

W wyniku zastosowania terapii dźwiękowej metodą Johansena IAS, informacje docierające ze świata zewnętrznego do osoby są przetwarzane szybciej i efektywniej, dzięki czemu z kolei usprawnieniu ulegają procesy i funkcje organizmu w zakresie:

 • zdolności słuchania, uczenia się oraz pamięci
 • rozumienia, jakości i łatwości mowy (dzięki poprawie możliwości analizy dźwiękowej struktury słów
 • zdolności koncentracji uwagi
 • poprawy własnej oceny i komunikacji interpersonalnej
 • często obserwowana jest również poprawa w czytaniu i pisania

Jak wygląda trening uwagi słuchowej ?

Po przeprowadzonej diagnozie początkowej przy pomocy audiometru i oprogramowania, dziecko otrzymuje płytę CD do domu lub szkoły.

Muzyka w metodzie treningu słuchowego Johansena jest specjalnie skomponowana, aby obejmować swoim zakresem częstotliwości potrzebne do stymulacji. Słuchana jest przez słuchawki lub w wolnym polu, przez 10 minut dziennie.                      Stosuje się 7 bazowych płyt CD, nazwanych WavesCD. Trening rozpoczyna się od płyty Waves 4 bez wzmocnienia do prawego ucha. Indywidualne płyty CD nagrywane są z muzyki znajdującej  się na Waves CD w różnych kombinacjach. Mogą być dodatkowo wzbogacone o specjalne efekty, które stymulują różne aspekty słuchania. Zalecany jest CD Player o minimalnym zakresie częstotliwości 20 Hz do 16000 Hz. Jeśli są wbudowane equalizer, wzmacniacz basów, kontrola balansów – należy je wyłączyć.

Postępy terapii kontrolowane są co 4 do 8 tygodni (zależnie od wieku dziecka), za każdym razem dziecko otrzymuje nową specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym. Program  stymulacji słuchu trwa 6 – 10 miesięcy.