EEG Biofeedback

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Podczas treningu EEG Biofeedback, przy użyciu dwóch zestawów komputerowych współpracujących ze sobą, jest obrazowana
i modulowana czynność bioelektryczna mózgu. Wykorzystuje się tutaj sprzężenie zwrotne między stanem psychicznym pacjenta
a czynnością neurofizjologiczną mózgu.

Osoba poddawana terapii, spełniając ustalone kryteria ćwiczeń gry – ma wpływ na własny obraz EEG. Kiedy wzrasta aktywność mózgu w podanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, trenujący otrzymuje nagrodę w postaci punktów (gra przebiega pomyślnie).

Przy wzroście aktywności niepożądanych pasm, sukces w grze znika. W ten sposób mózg sam rozwija proces uczenia się nowych, bardziej odpowiednich częstotliwości fal mózgowych.

Biofeedback jest techniką świadomego kontrolowania i sprzęgania funkcji fizjologicznych i psychicznych – zależnie od celu terapii. Za pomocą odpowiedniej liczby treningów można w sposób zamierzony wzmacniać bądź osłabiać czynność mózgu.

Prawidłowe zakresy częstotliwości fal mózgowych, które można wytrenować, są określone na podstawie wiedzy naukowej
w zależności od wieku, stanu świadomości i rodzaju wysiłku psychicznego trenowanego. W metodzie tej precyzyjnie określonych miejsc na głowie odbierane są za pomocą elektrod sygnały bioelektryczne.

Celem treningu EEG Biofeedback jest pozytywna regulacja fal mózgowych poprzez zwiększanie pożądanych i hamowanie niepożądanych fal mózgu, które łączą się z różnymi zaburzeniami pracy mózgu.

Treningi prowadzone metodą EEG Biofeedback:

  • stymulują do działania
  • poprawiają koncentrację uwagi i pamięć
  • aktywizują i zwiększają szybkość procesów intelektualnych
  • polepszają organizację stanów snu
  • podwyższają samoocenę
  • polepszają nastrój
  • wyciszają, uspokajają
  • poprawiają odczuwanie swojego ciała
  • pomagają w uzyskaniu lepszych wyników w szkole, pracy, sporcie, muzyce i pracy twórczej.

Metoda EEG Biofeedback jest bezpieczna, przyjemna i jako sposób uczenia się za pomocą wideogry nie ma żądnych ubocznych działań, pod warunkiem, że jest prowadzona przez wykwalifikowanych terapeutów pod nadzorem lekarza. Każdy trening jest monitorowany przez komputer i istnieje możliwość zbiorczego wydruku wyników.

Przed przystąpieniem do treningu EEG Biofeedback osoby zainteresowane proszone są o załączenie aktualnego badania EEG oraz zaświadczenia lekarskiego o aktualnym stanie zdrowia  wraz z informacją o braku przeciwwskazań lekarskich do prowadzenia terapii EEG Biofeedback.