Porady ze specjalistami w ramach realizowanego Zadania 4 projektu PFRON

W ramach działań projektowych projektu pn. „RAZEM Z NAMI MOŻESZ WIĘCEJ – DZIAŁANIA TERAPEUTYCZNE I REHABILITACYJNE SKIEROWANE DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” 01.04.2024 – 31.03.2025 jednym z zadań realizowanych jest:

 

PUNKT PORADNICTWA „Z NAMI MOŻESZ WIĘCEJ” – PORADY ZE SPECJALISTAMI

 

Głównym celem w zakresie poradnictwa jest ocena stanu dziecka pod względem funkcjonowania psychoruchowego, poznawczego, psychologicznego oraz pomoc rodzicom w zrozumieniu tego. Przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego z psychologiem oraz ocena stanu funkcjonowania dziecka pod względem ruchowym, psychoruchowym odbywa się osobiście po wcześniejszym umówieniu na konsultację. Podczas konsultacji terapeuta prowadzący konsultację ocenia stan funkcjonowania dziecka i jego możliwości poprzez bezpośredniego badanie dziecka, wywiad środowiskowy oraz dokumentację jeśli dziecko takową posiada. Poprzez ocenę stanu funkcjonowania dziecka można dokładniej określić problem/-y z jakim dziecko się zmaga i szybciej zareagować i wdrożyć odpowiednie formy terapii. Podczas konsultacji możliwa jest próba zdiagnozowania dziecka, bądź też pogłębienie diagnozy przez dobór odpowiednich narzędzi. Po konsultacji zostają zaproponowane formy terapii w procesie rehabilitacyjnym i terapeutycznym dziecka, które przyczynią się do poprawy jego stanu zdrowia i funkcjonowania.

 

Punkt Poradnictwa i Wsparcia Z NAMI MOŻESZ WIĘCEJ jest nieodpłatny. Dzieci, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności mogą skorzystać z konsultacji u specjalistów m.in z zakresu fizjoterapii, psychologii, neurologopedii, terapii SI czy z pedagogiem specjalnym.

 

Punkt Poradnictwa i Wsparcia Z NAMI MOŻESZ WIĘCEJ skierowany jest do dzieci, osób niepełnosprawnych w przypadku projektu skierowanego do dzieci – do ich opiekunów prawnych oraz członków ich rodzin i osób z najbliższego otoczenia beneficjentów zadania. Poradnictwo ma charakter ogólnodostępny, mogą z niego skorzystać również dzieci, osoby niepełnosprawne i ich rodziny, nie będące uczestnikami realizowanego zadania 1 w ramach aktualnego projektu.

 

Porady ze specjalistami są realizowane bezpośrednio. Na umówioną konsultację z terapeutą rodzic/opiekun
przychodzi z dzieckiem. Konsultacja z terapeutą, specjalistą średnio trwa około 1 godziny.
Poradnictwo odbywa się ze specjalistami zgodnie z ustalonym harmonogramem dyżuru osoby konsultującej.

 

Planowane zadanie w postaci poradnictwa efektywnie przyczyni się do poprawy sytuacji dzieci niepełnosprawnych do której w głównej mierze skierowany jest projekt, ale i innych osób niepełnosprawnych, które nie wiedzą gdzie mają i mogą szukać wsparcia i pomocy. Dzięki pozyskanym informacjom rodzic jest w stanie świadomie zaplanować działania względem chorego, niepełnosprawnego dziecka a tym samym poprawić jego funkcjonowanie i przyczynić się do jego usamodzielniania w życiu społecznym.

 

Dlatego jeśli jesteś Rodzicem dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością zachęcamy i zapraszamy ze skorzystania z Punktu Poradnictwa „Z nAMI możesz więcej” porady ze specjalistami realizowanego w ramach zadania 4 projektu pn. „RAZEM Z NAMI MOŻESZ WIĘCEJ – DZIAŁANIA TERAPEUTYCZNE I REHABILITACYJNE SKIEROWANE DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” współfinansowanego ze środków PFRON.