Pokazowe urządzenie Evolv Rehab wspomagające rehabilitację w Fundacji AMI

W minionym tygodniu w naszym Ośrodku gościliśmy firmę EGZOTech wraz ze swoim pokazowym urządzeniem Evolv Rehab.

➡️ Urządzenie diagnostyczno-terapeutyczne Evolv Rehab skierowane jest do rehabilitacji kończyny górnej i ręki w środowisku wirtualnym.

➡️ Evolv to: Zestaw ćwiczeń terapeutycznych w formie gier rehabilitacyjnych, które można dostosować do potrzeb każdego pacjenta w oparciu o jego poziom sprawności fizycznej.

➡️ Spersonalizowane sesje szkoleniowe prowadzone przez wirtualnego trenera, przekazujące uczestnikom informacje zwrotne w czasie rzeczywistym.

Fundacja AMI na bieżąco poszukuje różnych, innowacyjnych metod oraz sprzętów rehabilitacyjnych i terapeutycznych, które mogą wspomóc rehabilitację naszych pacjentów w dążeniu do poprawy ich sprawności, umiejętności i zaradności w życiu.

Urządzenie diagnostyczno-terapeutyczne Evolv Rehab będzie jeszcze z nami chwilę czasu, sprawdzamy urządzenie w praktyce jak sobie radzą nasi pacjenci