PIES ASYSTENT może być twój…

pies asystent 4Labrador Marlej był bohaterem spotkania z dziennikarzami, które zorganizowaliśmy 6 sierpnia w Zduńskiej Woli. Nasz biszkoptowy pupil przygotowywany jest do roli psa- asystenta, który trafi do osoby niepełnosprawnej. A to za sprawą realizowanego przez nas projektu „Niezastąpiony Asystent na dobre i na złe”, współfinansowanego ze środków PFRON

Marlej wciąż jest w trakcie szkolenia, jednak już potrafi podnosić klucze, otwierać drzwi i nieść zakupy – czym pochwalił się podczas konferencji prasowej. Szkolenie trwa i będzie realizowane do końca roku, tak aby na święta Bożego Narodzenia Marlej mógł trafić do swojego nowego przewodnika. Trwa nabór osób niepełnosprawnych, które chciałyby otrzymać psa – asystenta. Nowy właściciel nie ponosi żadnych opłat związanych z przygarnięciem psa. Najważniejsze żeby wzajemnie się rozumieli. O szczegółach naboru piszemy poniżej.

Kto to jest pies asystent?

Pies asystujący to odpowiednio przeszkolony pies, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Taki czworonóg pozwala osobie niepełnosprawnej pokonywać bariery życia codziennego, tym samym daje poczucie dużej niezależności.

Gdzie osoba niepełnosprawna może wejść z psem?
Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (…), osoby niepełnosprawne mają prawo wstępu z psem asystującym do większości budynków użyteczności publicznej.
Do obiektów tych zaliczymy budynki:

 • administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości,
 • kultury,
 • oświaty, szkolnictwa wyższego,
 • nauki,
 • opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej,
 • obsługi bankowej,
 • handlu,
 • gastronomii,
 • usług,
 • turystyki,
 • sportu,
 • obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym,
 • innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych.

Osoba niepełnosprawna nie może natomiast wejść z psem asystującym do obiektów sakralnych. Tłumaczy się to tym, iż w wielu wyznaniach i Kościołach nie powinno się ingerować w rytualny charakter zachowania w świątyniach.

Kto może starać się o psa asystenta?

Pierwszeństwo otrzymania psa asystującego przysługuje osobom aktywnym, które np.
– osoba niepełnosprawna ruchowo,
– osoba w wieku aktywności zawodowej (18-60 lat),
– osoba która lubi zwierzęta na tyle, że chce spędzić z psem kilkanaście lat swego życia i uważa, że będzie w stanie psu zaufać,
– osoba aktywna, tzn. uczącą się, studiującą, pracującą lub udzielającą się społecznie,
– osoba posiada odpowiednie warunki finansowe i lokalowe do utrzymania psa,
– osoba zdająca sobie sprawę z obowiązków i odpowiedzialności, jaką pociąga za sobą praca z psem i jesteś gotowa tych obowiązków się podjąć,

Z osób zgłaszających się do Fundacji zostaną wybrane osoby i zaproszone na spotkanie w celu dalszej kwalifikacji do przyznania bezpłatnie psa asystenta.

Ile kosztuje otrzymanie takiego psa?

W ramach realizowanego projektu pies przekazywany jest BEZPŁATNIE.

Wszystkie koszty w okresie przygotowania i szkolenia psa ponosi Fundacja.

Jestem zdecydowany, chcę mieć psa asystenta co muszę dalej zrobić?

Trzeba się skontaktować z Fundacją AMI, złożyć wniosek o przyznanie psa,  i czekać na decyzję oraz, aż zwierzak zostanie wyszkolony.

Dalej następuje weryfikacja przesłanych zgłoszeń. Komisja z dokumentów przesłanych bada możliwości kandydatów na przewodników psów asystujących

Potem następuje spotkanie kontaktowe osoby starającej się o psa, czworonoga i instruktora, który ocenia, czy człowiek i pies stworzą dobraną parę. Wreszcie zapada decyzja o współpracy osoby niepełnosprawnej i psa asystenta. Zwierzę mieszka z nowym opiekunem, który zawsze może skorzystać z pomocy psiego trenera.

Jeśli jesteś zdecydowany, lubisz psy i chciałbyś takiego towarzysza skontaktuj się z nami:

 • Biuro Fundacji Zduńska Wola, ul. Łaska 29
 • Koordynatora projektu: 501 033 342
 • lub emailowo: fundacja.ami@ami.org.pl

Prześlij prośbę dlaczego to właśnie z Tobą ma pracować pies asystent i formularz zgłoszeniowy : pies asystent zgloszenie

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu PFRON i środkom z 1% podatku dla Fundacji AMI.

logo_PFRON_strona

Informacje prasowe i medialne można zobaczyć Facebooku na koncie Fundacji AMI.