SKUTECZNA KOMUNIKACJA.. – zajęcia w Fundacji AMI

SKUTECZNA KOMUNIKACJA PRZEJAWEM SAMODZIELNOŚCI….

To już drugi rok realizacji tego projektu. W tym roku 16 dzieci uczestniczy w zajęciach umożliwiających poprawę możliwości komunikacyjnych dzieci niepełnosprawnych.

 

Poniżej ulotka informacyjna o projekcie.

Zdjęcia w ulotce zostały wykonane przez Fotografa Pana Tomasza Gralę http://www.tomaszgrala.pl/

 

Projekt współfinansowany ze środków PFRON

i dzięki pozyskanym środkom z 1% podatku