AMI Pomaga odzyskać nadzieję,

Nov 2011 Kind mit BallOd kwietnia Fundacja AMI rozpoczyna realizacje projektu „Pomagamy odzyskać nadzieję tam gdzie jej nie ma”.

W Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym AMI będzie prowadzona w ramach projektu rehabilitacja 30 dzieci niepełnosprawnych.

W ramach projektu dzieci niepełnosprawne będą objęte regularnymi BEZPŁATNYMI indywidualnymi zajęciami 5 godzin tygodniowo z następujących form wsparcia:

 • Terapia Taktylna wg metody dr S. Masgutowej
 • Dogoterapia
 • Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych wg metody dr S. Masgutowej
 • Terapia ręki
 • Kinesiology Taping
 • Terapia pedagogiczna
 • Zajęcia metodą w. Sherborne
 • PNF
 • Arteterapia
 • Biofeedback
 • Terapia logopedyczna
 • Muzykoterapia
 • Zajęcia z języka migowego

Zapraszamy rodziców do zgłaszania dzieci z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności w biurze AMI ul. Łaska 29.

Tak duże wsparcie specjalistów pozwoli na osiągnięcie zakładanych celów pracy.