Akcja edukacyjna: Z psem za pan brat

okładka str 1Już od marca Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym AMI wraz z Fundacją BGŻ pragnie zaprosić dzieci na niesamowite spotkanie w ramach akcji edukacyjnej:

 

Z PSEM ZA PAN BRAT Z CHORYM KOLEGĄ POZNAJĘ ŚWIAT.

 

Realizacja projektu możliwa jest dzięki środkom pozyskanym dla Fundacji AMI w ramach 1% podatku oraz wsparciu finansowym ze strony Fundacji BGŻ.

Projekt ma na celu uświadomienie dzieciom problemów życia codziennego osób niepełnosprawnych. Istotne jest, aby zwrócić uwagę na potrzeby  tych osób.,

Poprzez aktywną organizację  zajęć edukacyjnych dzieci zmienią swoje nastawienie do osób niepełnosprawnych, będą inaczej je postrzegać. Realizacja projektu przyczyni się do nabycia przez dzieci tak ważnej  umiejętności, jaką jest okazywanie szacunku drugiej, może trochę „innej osobie”, która może, śmiesznie chodzi, jąka się, nie mówi, czy nie może wstać. Tę inność  chcemy zaprezentować uczestnikom zajęć, jako coś normalnego, co może przydarzyć się każdemu, koledze, mnie, siostrze. Uwrażliwienie dzieci na problemy, z jakimi spotykają się te „inne” dzieci, przyniesie efekty w przyszłości. Dzieci nie będą śmiać się i wytykać palcami osób niepełnosprawnych, a tym samym okażą im należyty szacunek  i podadzą pomocną dłoń.

Akcja na terenie miasta Zduńska Wola możliwa jest dzięki  współdziałaniu
Fundacji AMI i Fundacji BGŻ.

 

logo-ami

&

logo-fundacja-bgz-1

Wspólnymi siłami możemy więcej.

W ramach wolontariatu lokalnego  uczestnikami zajęć są pracownicy banku, którzy popularyzują ideę równości i szacunku do drugiego człowieka.