Akcja edukacyjna w Zapolicach

W ramach Ochrony i promocji zdrowia Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym AMI w Zduńskiej Woli w miesiącu październiku 2018 roku prowadziła na terenie Gminy Zapolic Akcję edukacyjną – zapoznania dzieci z problemami niepełnosprawności.

Akcja edukacyjna pn „Z Psem za Pan brat z chorym kolegą poznaję świat” ma za zadanie podejmowania działań mających na celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i poprawę życia osób niepełnosprawnych oraz edukację w zakresie problemu niepełnosprawności.

Zajęcia edukacyjne prowadzone były na terenie Gminy Zapolice i dotyczyły uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I-III Szkół Podstawowych na terenie Gminy Zapolic.

W ramach projektu organizowane zajęcia edukacyjne według hasła „Z Psem za Pan brat z chorym kolegą poznaję świat” miały charakter zabawowy z udziałem psów i dzieci zaktywizowanych podczas przebiegu zajęć. Celem akcji edukacyjnej  jest przede wszystkim uświadomienie dzieciom  problemów dnia codziennego, jakie niesie ze sobą niepełnosprawność oraz uwrażliwienie ich na problemy i potrzeby  osób niepełnosprawnych.

Dzieci podczas zajęć miały możliwość wykonywania prostych czynności np jedzenia bez udziału rąk, prowadzenie wózka inwalidzkiego z prowadzącym zajęcia z ustawieniem i wykorzystaniem drobnych przeszkód. Zabawy i scenki edukacyjne z psami, które wykorzystywane są do dogoterapii miały za zadanie pokazać dzieciom jakie problemy zdrowotne mają osoby niepełnosprawne, jakiej pomocy oczekują a także w jaki sposób wykorzystywane są psy towarzyszące osobom niepełnosprawnym, by mogły czuć się bezpiecznie.

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Gminy Zapolice.