2018-2019 Poradnictwo w ramach projektu „Z AMI KROKIEM do przodu – …”

 

 

 

 

 

 

 

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ami” w Zduńskiej Woli od września 2018 roku w związku z realizacją projektu
„Z AMI KROKIEM do przodu – bezpłatna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych” prowadzi nieodpłatne poradnictwo.

Poradnictwo kierowane jest do osób niepełnosprawnych, w przypadku projektu skierowanego do dzieci, do ich opiekunów
prawnych oraz członków ich rodzin i osób z najbliższego otoczenia beneficjentów zadania. Poradnictwo jest ogólnodostępne, mogą z niego skorzystać również osoby niepełnosprawne i ich rodziny, nie będące uczestnikami realizowanego zadania.

W ramach realizacji zadania prowadzone wsparcie adresowane jest do beneficjentów lub ich rodzin zainteresowanych
poradnictwem społeczno – prawnym obejmującym obszary związane z edukacją, orzeczeniem o niepełnosprawności, pomocą społeczną, i inne.

Poradnictwo realizowane jest poprzez:

  • konsultacje mailowe (adres mailowy: biurofundacjaami@wp.pl)
  • konsultacje telefoniczne (tel. kom. 504 204 890, tel. 43 656 95 05)
  • konsultacje osobiste
  • dyżury specjalistów

Dyżury konsultacyjne w sprawie poradnictwa odbywają się w poniedziałki w godzinach 14.00 – 16.00.