Formy i efekty dogoterapii

Spotkanie z Psem (SP) – zajęcia z psem, które mają na celu stworzenie pozytywnego kontaktu pomiędzy uczestnikami a psem. W trakcie spontanicznej, radosnej zabawy (ukierunkowanej przez prowadzącego) uczestnicy przyzwyczajają się do kontaktu z psem, głaszczą go, wydają polecenia. Zajęcia SP mają za zadanie dostarczenie uczestnikom pozytywnego ładunku emocjonalnego i satysfakcji z obcowania z psem, przełamują lęki w kontaktach z otoczeniem, stymulują rozwój zmysłów, pobudzają aktywność, pozwalają oderwać się od otaczającej rzeczywistości.
W zależności od potrzeb podopiecznych i możliwości placówki mają formę spotkań indywidualnych lub pracy grupowej. Mogą odbywać się w formie spotkań jednorazowych lub zajęć cyklicznych. Czas trwania zwykle nie jest jednoznacznie określony. Kynoterapeuta prowadzi dokumentację zajęć polegającą na zapisie spostrzeżeń dotyczących zachowania się podopiecznych.

Edukacja z Psem (EP) – zajęcia mają na celu usprawnienie sfery intelektualnej i poznawczej, co wymaga odpowiedniego przygotowania (scenariusza) oraz wiedzy i umiejętności osób prowadzących wykraczających poza ramy SP. Dlatego wyodrębniono je w oddzielnej formie. Zajęcia najczęściej odbywają się w przedszkolach i szkołach. Pies uczestnicząc aktywnie w zajęciach motywuje do nauki i poprzez stworzenie przyjaznych warunków emocjonalnych zwiększa możliwości przyswojenia wiedzy.
Dziecko chętniej zapamiętuje treści, których bohaterem jest jego nowy przyjaciel – pies. EP pomaga również osobom o obniżonej percepcji lub niechęci (z różnych powodów) do przyswajania wiedzy i przebywania w szkole. Zajęcia prowadzone są w grupach (klasach) lub indywidualnie przez zespół kynoterapeutyczny kierowany przez pedagoga. Mają określony scenariusz realizujący program nauczania. Wskazana jest ewaluacja i dokumentacja zajęć.Widzac efekty zajeć Fundacja AMI prowadzi dogoterapię w przedszkolach, szkołach podstawowych w ramach różnych programów przygotowanych dla dzieci.
Dogoterapia wprowadzana jest w przedszkolach jako dodatkowe zajęcia edukacyjne dla dzieci, jako zróżnicowanie i podniesienie oferty edukacyjnej dla dzieci. Zapraszamy do współpracy przedszkola, szkoły aby zaprezentować dzieciom tę niekonwencjonalną formę przekazywania wiedzy.

Terapia z Psem (TP) – jest to zestaw ćwiczeń ukierunkowanych na konkretny, zaplanowany cel, z zakresu kompleksowej rehabilitacji, do których układana jest metodyka w porozumieniu ze specjalistą np. lekarzem prowadzącym, rehabilitantem, psychologiem. Charakteryzuje się indywidualnym podejściem do każdego uczestnika, jego możliwości i potrzeb. TP powinna być w pełni dokumentowana. Każdy uczestnik ma założoną kartę informacyjną i kartę przebiegu zajęć, w której wpisujemy rodzaj prowadzonych ćwiczeń oraz ich efekty. Pozwala to na okresowe sprawdzenie skuteczności i doboru metod. TP jest systemem rozwijalnym tzn. w miarę postępów stosujemy stopniowanie trudności. Najkorzystniejszą formą TP są zajęcia indywidualne lub w bardzo małych grupach (zwykle nie więcej niż 3 osoby).

Efekty kynoterapii:

 • Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa;
 • Wyciszenie zachowań agresywnych;
 • Wyzwalają potrzebę spontanicznej komunikacji;
 • Zmniejszają nadwrażliwość na bodźce dotykowe;
 • Ułatwiają nawiązanie kontaktu z obcą osobą;
 • Wydłużenie czasu koncentracji uwagi;
 • Zniwelowanie blokady lęków przed zwierzętami;
 • Rozwijanie funkcji opiekuńczych;
 • Naukę samodzielności poprzez stwarzanie dziecku samodzielnego zajmowania się psem, np.: karmienie, prowadzenie na smyczy;
 • Wzmacniają poczucie odpowiedzialności;
 • Wzmocnienie równowagi;
 • Rozwijanie funkcji poznawczych;
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego;
 • Działanie na receptory – wzrok, słuch, dotyk;
 • Rozwijanie funkcji opiekuńczych;
 • Opanowanie prostych elementów tresury, dających dziecku poczucie własnej wartości;
 • Panowanie nad emocjami;
 • Rozwijanie spostrzegawczości;
 • Kształtować nawyki higieniczne związane z kontaktem psa np. mycie rąk po zakończeniu zajęć.