Wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych – nowe projekty.

Fundacja AMI pomagając dzieciom nieustannie poszukuje różnych źródeł finansowania rehabilitacji i zajęć terapeutycznych dla dzieci, w szczególności niepełnosprawnych.

Dzięki pieniądzom pozyskanym z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udział w terapeutycznych zajęciach dla niepełnosprawnych dzieci jest bezpłatny.

Nasze ostatnie projekty: „Kroki ku lepszej przyszłości – zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych” oraz „Skuteczna komunikacja przejawem samodzielności” już zostały wysoko ocenione przez PFRON i tym samym przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną. Aktualnie czekamy na decyzję jaka ostatecznie kwota zostanie przeznaczona.

Projekt „Kroki ku lepszej przyszłości – zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych” zakłada objęcie dzieci niepełnosprawnych zajęciami w sali doświadczania świata, metodą Integracji Sensorycznej oraz w kombinezonach kosmicznych typu DUNAG 02. Celem głównym projektu jest zwiększenie samodzielności uczestników projektu.

Drugi projekt „Skuteczna komunikacja przejawem samodzielności” to zajęcia z udziałem logopedy, neurologopedy, psychologiem oraz zajęcia z aparatem AVS, służącym do stymulacji audiowizualnej.

Do projektów zostanie łącznie zakwalifikowanych 30 dzieci, które muszą posiadać orzeczenie o niepełnosprawności i być mieszkańcami województwa łódzkiego.

Rodzice, którzy chcą aby ich niepełnosprawne dziecko wzięło udział w indywidualnych zajęciach terapeutycznych, mogą zgłaszać się do naszej siedziby.