Sensoplastyka

Sensoplatyka, czyli edukacja sensoryczno – plastyczna od pierwszych chwil życia wpływa na optymalny rozwój całego organizmu. Sensoplastyka są to zajęcia rozwojowe skierowane dla dzieci w wieku od 0 do 100 lat.

Sensoplastyka pachnąca, słodka, kwaśna, gorzka, miękka, szorstka, gładka, twarda, sucha, mokra., lekka, ciężka….

Edukacja plastyczna od pierwszych chwil życia wpływa na optymalny rozwój całego organizmu. Stymulując receptory wpływamy na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im jest ich więcej tym „łatwiej” nam się myśli, tym sprawniej przebiegają wszelkie procesy analizy i syntezy w umyśle zarówno małego dziecka jak i osób dorosłych.

Zajęcia Sensoplastyki wpływają na stymulację wszystkich zmysłów:

 • węchu
 • wzroku
 • dotyku
 • słuchu
 • smaku

Dzięki wprowadzeniu działań Sensoplatycznych w pracy z dziećmi wpływamy na rozwój ich kreatywności oraz twórczego myślenia a także poszerzamy zakres ich słownictwa.

Dzięki kolorowej stymulacji wpływamy na wiele aspektów rozwoju dzieci:

 • wspieramy rozwój zmysłów
 • wspomagamy budowanie ich świadomości ciała i przestrzeni
 • dbamy o usprawnienie ruchowe (przygotowanie do nauki chodzenia w przypadku niemowląt)
 • wpływamy na rozwój mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiadają za małą motorykę – czyli pracę dłoni)
 • poprzez wspólne działania pogłębiamy nasz kontakt emocjonalny z dziećmi – budujemy w ten sposób ich poczucie bezpieczeństwa
 • wspieramy rozwój poznawczy – opisujemy elementy świata, pokazujemy proces przemian substancji oraz związki przyczynowo – skutkowe

Stosowane w warsztacie metody i techniki

W trakcie zajęć wykorzystujemy metody i sposoby twórczego wspierania rozwoju małego dziecka, który poznaje siebie i otaczający go świat w sposób aktywny a wiedza, którą zdobywa wpływa na jego sposób postrzegania świata i zachowanie.

Ponadto, podczas zajęć Sensoplastyki wykorzystywane są ekologiczne i biodegradowalne  materiały plastyczne, które przygotowywane są z łatwo dostępnych artykułów spożywczych. Dzięki temu materiały są w pełni bezpieczne dla dzieci.

Korzyści dla dzieci wynikające z uczestnictwa w zajęciach z Sensoplastyki:

 • uwalnianie naturalnej ekspresji twórczej
 • wspieranie samodzielności
 • czerpanie satysfakcji z kreatywnego działania
 • doświadczanie sukcesów w realizacji swoich pomysłów
 • wspieranie aktywności we wprowadzaniu zmian i ulepszeń
 • wychodzenie ze schematów
 • elastyczne podejście do zmian w stale zmieniającym się świecie
 • poznawanie nowych form wyrazu i działań artystycznych
 • współdziałanie i wzajemna pomoc w celu osiągnięcia zamierzonych planów
 • pielęgnowanie krytycznego i świadomego spojrzenia na rzeczywistość, które skutkuje innowacyjnością w działaniu
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości