Rekrutacja rodziców do projektu „Poznanie świata osób niepełnosprawnych -kluczem do sukcesu”

W ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych Fundacja AMI realizuje projekt „Poznanie świata osób niepełnosprawnych -kluczem do sukcesu”. Projekt skierowany jest do osób, które zamieszkują tereny województwa łódzkiego, a w szczególności zamieszkujące tereny powiatów: zduńskowolskiego, łaskiego, sieradzkiego, pabianickiego.

Może wziąć w nim udział 15 osób z otoczenia osób niepełnosprawnych, w tym członkowie rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunowie,wolontariusze, czyli osób, które stale i na bieżąco zaangażowane są w proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Osoby z otoczenia dzieci niepełnosprawnych co dnia muszą sprostać wielu problemom związanym z rehabilitacją i rewalidacją dzieci niepełnosprawnych. Stale potrzebują podnosić swoją wiedzę, tym samym powinni być na bieżącą ze wszystkimi sposobami pomocy dzieciom.

W ramach pomocy rodzicom, rodzinom, opiekunom Fundacja zaplanowała realizację następujących szkoleń:
warsztaty

           Ku samodzielności… – wyzwania dla dziecka z ograniczoną sprawnością i jego rodziny.

         Rodzic dziecka niepełnosprawnego – najlepszy ekspert i terapeuta. Zajęcia podnoszące pewność siebie i motywację rodziców dzieci niepełnosprawnych.

warsztaty z terapeutą Integracji Sensorycznej

Czym są zaburzenia integracji sensorycznej i jak wpływają na moje dziecko?

 

RODZICU ZGŁOŚ SIĘ już dziś
Warsztaty poprowadzą specjaliści od lat pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi, którzy udzielą fachowych porad, wskazówek co do dalszej pracy z dzieckiem, podnoszenia umiejętności pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, tym samym sprawowania nad nim należytej opieki, jak również udzielania fachowej pomocy i wsparcia w procesie rehabilitacji. Organizacja warsztatów dla rodziców, opiekunów jest dużą szansą, bowiem pozwolą one inaczej postrzegać niepełnosprawność, tym samym przyczynią się do podniesienia wiary we własne siły i możliwości. Udział w warsztatach pozwoli na integrację z innymi, wymianę doświadczeń, poglądów, niesienia takiej samej pomocy swoim dzieciom jak dotychczas, ale z większą siłą i nadzieją.

Realizacja projektu na przełomie września do grudnia 2015 roku. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
REALIZACJA PROJEKTU MOŻLIWA JEST DZIĘKI WSPARCIU FINANSOWEMU ZE ŚRODKÓW PFRON będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego oraz środków z 1% podatku dla Fundacji AMI.