Rekrutacja do NOWEGO projektu PFRON w Zduńskiej Woli

Fundacja AMI ogłasza rekrutację do nowego projektu współfinansowanego ze środków PFRON w Zduńskiej Woli pn:

„Razem z nAMI możesz więcej – działania terapeutyczne i rehabilitacyjne skierowane dla dzieci z niepełnosprawnością” I rok realizacji  w okresie 01.04.2024 – 31.03.2025.


Projekt

„Razem z nAMI możesz więcej – działania terapeutyczne i rehabilitacyjne skierowane dla dzieci z niepełnosprawnością”

 

zakłada wielospecjalistyczne wsparcia dla uczestników zadania, przewiduje realizację  aż 17 form wsparcia – zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych, w tym m.in:

 1. Terapia Neurotaktylna wg metody dr Swietłany Masgutowej
 2. Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych wg metody dr Swietłany Masgutowej
 3. Terapia Neurorozwojowa
 4. Rehabilitacja metodą FITS
 5. Trening funkcjonalny, stabilizacji i świadomości ciała
 6. Ćwiczenia w kombinezonach
 7. Trening wspomagany komputerowo
 8. Terapia wspierająca rozwój mowy
 9. Alternatywne metody komunikacji
 10. Odruchy ustno twarzowe wg metody dr Swietłany Masgutowej
 11. Dogoterapia
 12. Sala Doświadczania Świata
 13. Trening prowadzony metodą Warnkego
 14. Terapia pedagogiczna
 15. Terapia funkcji motoryki małej
 16. Terapia przez twórczość
 17. Terapia stymulowania rozwoju emocjonalnego

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać poniżej w załącznikach lub w sekretariacie Fundacji AMI w Zduńskiej Woli.

Proszę o zapoznanie się z treścią załączników, w tym regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz poprawnym wypełnieniem dokumentacji.

Niezbędnym załącznikiem stanowiącym komplet dokumentacji jest KSEROKOPIA AKTUALNEGO ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DZIECKA.


 

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ W SEKRETARIACIE FUNDACJI – BIURZE PROJEKTU

W GODZINACH PRACY SEKRETARIATU 8.00-16.00.

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA – ZAŁĄCZNIKI:

zał. 1 formularz zgłoszeniowy

zał. 2 deklaracja godzin

zał. 3 oświadczenie zgoda PFRON

zał. 4 oświadczenie PFRON

zał. 5 regulamin projektu


Rekrutacja – złożenie dokumentacji odbędzie się w dniu: 03.04.2024 ŚRODA 


Więcej informacji nt projektu oraz rekrutacji w biurze projektu:

Fundacja AMI Zduńska Wola ul. Getta Żydowskiego 34, tel. 504 204 890