2008 rok Projekt: Bezpieczny kontakt z psem – ZAKOŃCZONY

Fundacja AMI w okresie 01.02.2008r. – 31.05.2008r. realizowała na terenie powiatu zduńskowolskiego: gmina Zduńska Wola i Szadek akcję edukacyjną  z zakresu bezpiecznego kontaktu z psem. Celem głównym projektu było podniesienie poziomu wiedzy 1440 dzieci uczęszczających do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenów wiejskich i małych miast. Program półtoragodzinnych zajęć był bardzo efektywny. Dzieci podczas pierwszej części zajęć zdobywały teoretyczną wiedzę na temat bezpiecznego kontaktu z psem, w części praktycznej ćwiczyły zdobytą wiedzę, między innymi z zakresu:
1. Sposobów zachowania się w przypadku ewentualnego ataku.
2. Sygnałów wysyłanych przez psa do człowieka oraz człowieka do psa.
3. Czynności zabronionych w obecności psa.
W programie zajęć była także zabawa z psem. W ramach realizacji projektu został wyprodukowany film oraz przygotowana prezentacja multimedialna, uczestnicy dostali kolorowanki w tematyce projektu a także dyplomy.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 9.5 Oddolne Inicjatywy Edukacyjne na obszarach wiejskich.