2012 rok- WOLONTARIAT TO MÓJ BZIK- TRWA

Fundacja „Ami” od września rozpoczyna realizację kolejnego projektu: „Wolontariat to mój bzik” – działania wspierające rozwój wolontariatu. w okresie 01.06.2012-31.12.2012. Projekt skierowany jest do dzieci, młodzieży gimnazjalnej

i ponad gimnazjalnej. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej

osób w wieku 13-20 lat z terenów województwa łódzkiego, zwłaszcza powiatów: zduńskowolskiego, sieradzkiego oraz łaskiego.

 

Chcemy zachęcić młodych ludzi do pracy wolontariackiej oraz przekonać ich o tym, jak wiele radości i satysfakcji może dać im taka działalność. Wolontariat prócz możliwości rozwinięcia swoich zainteresowań oraz pasji umożliwia zdobycie doświadczenia zawodowego, które w dzisiejszych czasach jest bardzo cenne dla pracodawców.

 

Jedną z bardzo ważnych potrzeb młodzieży w wieku dojrzewania jest potrzeba działania. Młodzi ludzie potrzebują wyładować gdzieś swoją energię, dlatego też ważnym zadaniem jest dowartościowanie ich.

Chcemy sprawić, aby czuli się oni potrzebni w swoim lokalnym środowisku, aby zobaczyli, że ich trud, działania i pomoc przynoszą komuś radość i naoczne efekty.

Projekt „Wolontariat to mój bzik” jest inicjatywą, która poza zdobyciem wiedzy merytorycznej pozwala na rozwój własnej osobowości, wykształcenie nowych umiejętności oraz stwarza możliwość niesienia pomocy potrzebującym.

 

Główne cele projektu:

  • zwiększenie poziomu wiedzy na temat aktywności społecznej oraz wolontariatu
  • rozwinięcie umiejętności pracy w grupie
  • umożliwienie młodym ludziom wykorzystania potencjału, który w nich drzemie
  •  zwiększenie świadomości lokalnej społeczności o wolontariacie
  • włączenie młodych ludzi w działalność społeczną i publiczną

 

Projekt obejmować będzie 20 osób. Uczestnicy zostaną podzieleni na pięć czteroosobowych grup celem zwiększenia efektywności zajęć. Każda grupa wolontariuszy weźmie udział

w 8 spotkaniach o charakterze szkoleniowo – warsztatowym. Będą one obejmowały m.in. zajęcia z kynoterapeutą, psychologiem, fizjoterapeutą, ratownikiem medycznym, a także przedstawią zalety wolontariatu jako sposobu na spędzanie wolnego czasu. Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymają również specjalnie wydane broszury na temat wolontariatu.

 

Projekt współfinansowany w ramach zadań zlecanych
ze środków budżetu Województwa Łódzkiego.

Po zakończeniu projektu nasza fundacja umożliwi przeszkolonym wolontariuszom wykorzystanie zdobytej wiedzy poprzez zaangażowanie się w działalność fundacji.